Thứ ba, 28/03/2023, 09:08 GMT+7
Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2015, tại Trụ sơ Hội Luật gia Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Minh Tâm, Phó bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan TW Hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của cơ quan Trung ương Hội; đồng chí Nguyễn Văn Huệ đại diện Ban thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; đồng chí Trần Đức Long, Phó tổng thư ký Báo cáo công tác tài chính năm 2014.

Các đại biểu đã thảo luận và cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo nói trên; đồng thời bổ sung một số ý kiến để cụ thể, góp phần hoàn thiện các báo cáo. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết hội nghị với các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Giao Văn phòng nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo trình Lãnh đạo Hội ký, ban hành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015;

3. Thông qua Báo cáo tài chính của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam năm 2014;

4. Thông qua kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016, gồm 3 đồng chí có tên sau:

- Đồng chí Lê Anh Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

- Đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Trưởng phòng, Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Thành viên.

- Đồng chí Phạm Xuân Anh, Chuyên viên Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế, Thành viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Hội nghị nhất trí một số nội dung như sau:

- Động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật, lập nhiều thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955-4/4/2015) và Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ II; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2015.

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội.

- Tăng cường mối quan hệ cộng tác giữa các Ban, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp điều hành và chỉ đạo hoạt động của Hội.

- Tranh thủ, tận dụng, khai thác mọi nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Theo đó các chỉ tiêu phấn đấu là:

+ 100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 30% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 20% đạt danh hiệu  Chiến sỹ thi đua Hội Luật gia Việt Nam.

+ 100% Tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 80% đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 20% tập thể được tặng Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam và 60% tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

+ 100% cán bộ, viên chức và người lao động học tập Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ./.

Mai Vũ


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54