Thứ ba, 28/03/2023, 08:51 GMT+7
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2022
Ngày 04/01/2023, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

 Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng TW Hội; Dương Đình Khuyến, Phó Tổng thư ký, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng và cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội.

 

Đồng chí Trần Công Phàn trình bày báo cáo năm 2022 của cơ quan TW Hội

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Công Phàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan Trung ương Hội; đồng chí Lương Mai Sao, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Thanh tra Nhân dân; đồng chí Trần Đức Long trình bày Báo cáo công tác quản lý và thu, chi tài chính năm 2022.

 

Đồng chí Trần Đức Long báo cáo tình hình quản lý, thu, chi tài chính năm 2022

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các báo cáo đã được trình bày. Một số ý kiến đề nghị cơ quan Trung ương Hội tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội; tăng cường công tác chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan, trong đó cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong năm 2023. Về công tác chuyên môn, một số ý kiến đề nghị trong năm tới các ban chuyên môn cần tập trung triển khai các hoạt động bám sát các nội dung của Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Lương Mai Sao trình bày báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

 

Hội nghị nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đầu năm 2023 như sau: Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các Ban, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp điều hành và chỉ đạo hoạt động của Hội; Vận dụng các nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 Các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập đầy đủ các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hàng tháng, mức thưởng các ngày lễ, tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như năm 2022; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 80% đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 20% tập thể được tặng Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam và 60% tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tổ chức – cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban.

 Đồng chí Đàm Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng TW Hội công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân cơ quan TW Hội đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Cụ thể: 03 tập được tặng Cờ thi đua Hội luật gia Việt Nam (Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Ban Tổ chức, cán bộ; Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế); 02 tập thể (Văn Phòng Trung ương Hội, Ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý) và 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; 28 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó, có 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Hội Luật gia Việt Nam. Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho 19 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Trung ương Hội trong năm vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong năm tới, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn thể các cấp Hội nói chung và cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam là rất nặng nề, vừa tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Do đó, mỗi đơn vị ngay từ đầu năm cần chủ động xây dựng chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện để đạt được kết quả cao nhất.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2022./.

Mai Vũ

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54