Thứ bảy, 30/09/2023, 04:14 GMT+7
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam năm 2021
Ngày 14/01/2022 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã dự.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền khai mạc hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng TW Hội; Dương Đình Khuyến, Phó Tổng thư ký, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội. Khách mời:

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Công Phàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan Trung ương Hội; đồng chí Lương Mai Sao, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Thanh tra Nhân dân; đồng chí Trần Đức Long trình bày Báo cáo công tác quản lý và thu, chi tài chính năm 2021.

 

Đ/c Trần Đức Long trình bày Báo cáo công tác quản lý và thu, chi tài chính năm 2021

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các báo cáo đã được trình bày. Một số ý kiến đề nghị cơ quan Trung ương Hội tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội; tăng cường công tác chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan, trong đó cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Về công tác chuyên môn, một số ý kiến đề nghị tăng cường công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm nâng cao uy tín của Hội trong đời sống xã hội của đất nước.

 

Đ/c Lương Mai Sao, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Thanh tra ND


Hội nghị nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đầu năm 2022 như sau: Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các Ban, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp điều hành và chỉ đạo hoạt động của Hội. Vận dụng các nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 

Đ/c Trần Công Phàn trao Bằng khen của Chủ tịch HLGVN tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập đầy đủ các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Duy trì mức hỗ trợ hàng tháng, mức thưởng các ngày lễ, tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 10% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Hội Luật gia Việt Nam. 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 80% đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 20% tập thể được tặng Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam và 60% tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đ/c Nguyễn Văn Đông trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” 

 

Tại Hội nghị này, 6 đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội; Dương Thành Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội; Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội; Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội; Dương Đình Khuyến, Phó Tổng Thư ký, Chủ tịch Công đoàn; Lê Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và pháp luật đã vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng. Các đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội; Nguyễn Thị Xuân, cán bộ Hội được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”.

 

Lãnh đạo Hội trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”


Đồng chí Dương Đình Khuyến công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân cơ quan TW Hội đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Cụ thể: 03 tập được tặng Cờ thi đua Hội luật gia Việt Nam (Văn Phòng Trung ương Hội, Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý); 02 tập thể (Ban Tổ chức, cán bộ; Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế) và 19 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; 29 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó, có 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho 02 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD