Thứ tư, 31/05/2023, 17:35 GMT+7
Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ nhất, khóa XII Hội Luật gia Việt Nam

Chiều 3-10, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tổ chức hội nghị để nghe báo cáo và quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ khóa XII, nghe báo cáo và quyết định một số vấn đề về tổ chức và cán bộ, quyết định về phương hướng công tác của Hội Quý IV năm 2014.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ nhất, khóa XII. Ảnh: Thành Long. 

 

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, Hội nghị đã quyết định: nghiên cứu và đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số Ban trực thuộc Trung ương Hội; bổ nhiệm 03 Phó Tổng thư ký và điều động, bổ nhiệm, bổ sung một số cán bộ thuộc Văn phòng và một số Ban thuộc cơ quan Trung ương Hội để đáp ứng nhu cầu công tác.

Ban Thường vụ cũng đã xác định trọng tâm công việc Quý IV/2014, các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở và toàn thể hội viên phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Phát động phong trào thi đua tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ II hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục tham gia công tác xây dựng chính sách, pháp luật, hoàn thành dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, tham gia tích cực vào Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự sửa đổi, Luật Tổ chức VKDNS sửa đổi, Luật Thi hành án dân sự…; thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tốt Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trong các cấp Hội; tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội luật gia các nước ASEAN (ALA) và các hoạt động đối ngoại khác theo kế hoạch đã đề ra.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67