17:18 11/07/2016 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Chiều 08/7/2016, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 82/111 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN phát biểu khai mạc

 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị là đánh giá kết quả hoạt động của toàn hệ thống Hội từ đầu năm đến nay, thảo luận, thống nhất những nội dung quan trọng công tác Hội Quý III, 6 tháng cuối năm 2016 và quyết định một số vấn đề công tác nhân sự Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2016 do đồng chí Lê Minh Tâm. Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặt ra và đã đạt được những kết quả rõ nét trong các mặt hoạt động Hội. Đó là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Thi đua, khen thưởng; Tổ chức, cán bộ và hội viên. Hội nghị cũng đã thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2016, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tổ chức tổng kết đề án và chuẩn bị kết thúc đề án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 

MỘT SỐ Ý KIẾN THẢO LUẬN

 


 

 

 

 

 

 

 

Trong thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào Dự thảo Báo cáo. Đặc biệt, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội và đưa ra những đề xuất thiết thực để Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành có kế hoạch thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia VIệt Nam trong thời gian tới.

 

Các đồng chí Ủy viên BCH TW Hội nhất trí biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự

 

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Lê Anh Tuyến, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ trình bày về việc đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đề nghị bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đã nhất trí 100% miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đối với đồng chí Phạm Xuân Khai, Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ vì được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác, bầu bổ sung đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ khóa V làm Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII và bầu bổ sung đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Luật gia Việt Nam làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Hùng Sơn

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD