08:41 05/01/2024 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Chiều ngày 28/12/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

Quang cảnh Hội nghị


Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh, Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội không phải là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, cùng đại diện Ban Nội chính Trung ương, Cục A03 - Bộ Công an...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này cần thảo luận và quyết định. Đó là: Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội Luật gia Việt Nam; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, nghe phổ biến Quy chế của Ban Bí thư Trung ương Đảng về  tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023); Quán triệt Kế hoạch số 283-KH/ĐĐ ngày 22/12/2023 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Quy chế nói trên.

 

Đồng chí Trần Công Phàn trình bày tại Hội nghị


Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Công Phàn, trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã đánh giá toàn diện, khách quan các kết quả đã đạt được trên các mặt công tác trong toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2023; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng khắc phục và những định hướng lớn, những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác trong năm 2024. Theo đó, tập trung lãnh đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thảo luận về dự thảo báo cáo này, nhìn chung các đại biểu đều cơ bản nhất trí với dự thảo và đóng góp một số ý kiến vào các nội dung cụ thể.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã phổ biến Quy chế của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023); Quán triệt Kế hoạch số 283-KH/ĐĐ ngày 22/12/2023 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về triển khai Quy chế trên.

Đồng chí Lương Mai Sao, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cơ sở đó, 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội có mặt tại Hội nghị nhất trí với những nội dung được nêu tại Tờ trình.

Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đề nghị Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 


 

 Xuân Cao

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD