15:08 29/12/2022 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ năm
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại thành phố Hải Phòng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam. Đại diện: Ban Nội chính Trung ương, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã dự. Tham dự Hội nghị có 93/116 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh, Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội không phải là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ những nội dung quan trọng Hội nghị lần này cần thảo luận và quyết định, đó là: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2023; Cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc điều chỉnh Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Đồng chí Trần Công Phàn báo cáo tại Hội nghị


 Ban Chấp hành đã nghe đồng chí Trần Công Phàn trình bày Tóm tắt dự thảo báo cáo công tác Hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Lương Mai Sao, Trưởng ban Tổ chức – cán bộ trình bày Tờ trình của  Ban Thường vụ về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Đồng chí Lương Mai Sao trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ


Trên cơ sở đó, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến về các nội dung nói trên. Nhìn chung, Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo các văn bản do Ban Thường vụ Trung ương Hội trình; đồng thời đóng góp một số ý kiến cụ thể. Theo đó đề nghị bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 một số nội dung quan trọng như: Bổ sung nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Về dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ XIV Hội Luật gia Việt Nam: các ý kiến nhất trí về thời gian triển khai công tác chuẩn bị để các cấp Hội kịp thời chỉ đạo việc tổ chức đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam. Về điều chỉnh Chương trình làm việc của Ban Chấp  hành Trung ương Hội: đa số các đại biểu đều tán thành với dự thảo và đề nghị bổ sung nội dung tổ chức đánh giá kết quả tổ chức đại hội các cấp vào chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành vào cuối năm 2023.

 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc góp ý kiến vào các văn bản trình Hội nghị


Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đề nghị các ban chuyên môn và Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo các văn bản trình Chủ tịch Hội ký ban hành và trình tại  Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai công tác Hội năm 2023./.

Vũ Mai

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD