Thứ ba, 28/03/2023, 09:52 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 2
Chiều 26 tháng 12 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ hai với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Anh Tuyến, Trưởng Ban tổ chức - cán bộ trình bày dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa XII của Ban Chấp hành; đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký trình bày Bản thuyết minh dự án Luật Trưng cầu ý dân và Dự thảo lần thứ nhất Luật này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành khóa XII là hoạt động mới so với trước. Tuy nhiên, cần bổ sung một số nội dung như: việc tổng kết giai đoạn 1 Đề án 1133 , tổng kết việc thực hiện Kết luận 19-KL/TW, Chỉ thị 08/CT-TTg vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4...

Trình bày những vấn đề cơ bản của bản thuyết minh dự án Luật trưng cầu ý dân, đ/c Lê Minh Tâm nhấn mạnh, Luật Trưng cầu ý dân phải thể chế hóa các quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết và đồng thuận xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia rộng rãi, trực tiếp vào những vấn đề trọng đại của đất nước thông qua các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: người có quyền tham gia trưng cầu ý dân và đề nghị ghi rõ những trường hợp không được tham gia trưng cầu ý dân; quy định cụ thể hiệu lực trưng cầu ý dân, tỷ lệ tối thiếu cử tri tham gia trưng cầu ý dân. Qua thảo luận cho thấy đa số các ý kiến phát biểu đều cơ bản đồng tình với dự thảo, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 với 3 nội dung chính:

 1. Thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện báo cáo nói trên trình Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ký ban hành gửi Hội Luật gia các tỉnh/thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc, các Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội để thực hiện.

2. Thông qua dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa XII của Ban Chấp hành TW Hội. Giao Ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chấp hành, hoàn thiện dự thảo Chương trình làm việc nói trên trình Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ký ban hành.

3. Cho ý kiến về dự thảo Luật Trưng cầu ý dân. Giao Ban soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chấp hành tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2015.

P.V

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54