Thứ hai, 19/08/2019, 04:19 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác.
Ngày 10/7/2018, tại Hà Nội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng phát triển.

 

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tham dự buổi Lễ, về phía Hội Luật gia Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Dương Thành Bắc, Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có các đồng chí: Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nguyễn Văn Chiến, Phan Trung Hoài, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

 

Theo thỏa thuận, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ hợp tác trên các lĩnh vực như: Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia tiếp công dân, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Công tác hợp tác quốc tế và một số hoạt động khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Từ đó các bên có thể trao đổi trực tiếp, tham gia tổ chức, mời hoặc cử người tham gia các hoạt động của mỗi bên khi có nhu cầu.

 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nêu rõ: Đây là một dấu ấn rất quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác này, hai bên cùng có tiếng nói chung, cùng đóng góp cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền, tham gia các hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đây cũng là dịp để các luật gia và luật sư giao lưu, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật. Đồng chí hy vọng rằng, cả hai bên sẽ cùng thực hiện tốt những nội dung hợp tác đã nêu trong thỏa thuận và cùng nhau phối hợp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, vì sự phát triển chung của hai bên, cũng như công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển, đòi hỏi cần tăng cường sự giao lưu quan hệ quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và đổi mới về tiếp cận khoa học pháp lý. 

Cũng tại buổi lễ ký kết, đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định: Trong thời gian tới hai đơn vị sẽ cùng nhau xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nội đã thỏa thuận. Đặc biệt chú trọng đến việc đóng góp các ý kiến xây dựng Luật theo chương trình của Quốc hội; các hoạt động trợ giúp pháp lý mang tầm vĩ mô cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động hợp tác quốc tế của cả hai Bên.

Đàm Thanh Tuấn


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023270
EUR25550.9826397.54
AUD15503.2815862.08