14:11 08/06/2022 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chiều ngày 07/6/2022 Đảng đoàn, Đảng ủy và Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

 

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 100 đảng viên của Đảng bộ; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan TW Hội và các đơn vị trực thuộc.

 

Báo cáo viên Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 cho biết: từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi thảo luận, BCHTW Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

 

Đồng chí Trần Đức Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long đã gửi lời cảm ơn tới báo cáo viên, đồng thời biểu dương tinh thần nghiêm túc của đảng viên tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị các đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung các Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị Trung ương 5 Khoá XIII và quán triệt triển khai thực hiện đư nghị quyết vào cuộc sống./.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD