09:24 13/03/2020 GMT+7
Hội Luật gia Việt nam thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày 10/3/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid- 19 trong tình hình mới, Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 55/HLGVN gửi Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

 

Trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của giới Luật gia và Nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát hiện các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch; các cơ quan báo chí của Trung ương Hội, các bản tin pháp luật của các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm định hướng đến toàn thể hội viên và người dân được biết để chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-HLGVN  về việc thành lập Ban Chi đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hội Luật gia Việt Nam gồm 9 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch Hội là Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch phục vụ công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và kiểm tra, đôn đốc các hoạt động giám sát dịch bệnh đến cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Ngay sau khi có Quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch, đồng thời, chỉ đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch như: hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tập trung đông người; Tăng cường kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang; vệ sinh văn phòng làm việc và các đồ đạc, bề mặt bằng dung dịch sát khuẩn; lưu ý cán bộ, nhân viên cơ quan và người thân hạn chế di duyển ra ngoài Hà Nội, khai báo trung thực khi tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm bệnh hoặc có những biểu hiện nhiễm bệnh... Khi có những vấn đề phát sinh, đề nghị báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết./.

                                                                                     Huyền Trang

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD