Chủ nhật, 20/10/2019, 12:49 GMT+7
Hội Luật gia VN quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trách nhiệm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu và tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn

 

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, căn cứ kết luận của Ban thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong buổi làm vệc với lãnh đạo Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu ngày 07/5/2019, ngày 09/5/2019, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ký Quyết định số 76/QĐ-HLGVN thành lập Đoàn kiểm tra về trách nhiệm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu. Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm rõ những nội dung có liên quan đến ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể là: Trách nhiệm Viện trưởng của ông Lê Hoàng Anh Tuấn về tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu từ khi được bổ nhiệm đến nay; Việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động đối nội và đối ngoại của Viện; Tính pháp lý của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hồ sơ cá nhân của ông Lê Hoàng Anh Tuấn và một số vấn đề có liên quan khác mà dư luận phản ánh.

 

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đã ký quyết định số 77/QĐ-HLGVN ngày 09/5/2019, tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Giao cho ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật phụ trách Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

 

Hai Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2314523265
EUR25605.2926453.66
AUD15621.1615982.69