Thứ ba, 28/03/2023, 09:32 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam luôn chủ động, xuyên suốt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, có nhiều chủng biến thể mới xuất hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch bệnh phải hết sức cảnh giác, có nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng hành cùng Đảng, nhà nước và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động, kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều biện pháp cấp bách, thiết thực bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, hội viên trong suốt thời gian qua.

 

Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hội Luật gia Việt Nam.

 

Phóng viên: Thưa ông, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội luật gia Việt Nam đã có chỉ đạo như thế nào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua?

Ông Trần Đức LongNgay sau khi có chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 đến tất cả các cấp Hội và hội viên. Ban Thường trực Trung ương Hội đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng giúp cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ về dịch Covid-19, qua đó có hành động, ứng xử phù hợp, để không chủ quan trước dịch bệnh.

Tại cơ quan Trung ương Hội, Chủ tịch Hội đã triển khai thực hiện một số giải pháp như: Quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; khai báo y tế, hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch. Theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, viên chức, người lao động. Rà soát, cân nhắc chỉ tổ chức các cuộc họp thật sự cần thiết tại trụ sở Hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác (trao đổi qua email, zalo…). Thường xuyên thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt, sát khuẩn đối với khách đến liên hệ công tác tại cơ quan, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc.

Các cấp Hội căn cứ vào hướng dẫn của địa phương, đơn vị cũng như các hướng dẫn của Trung ương Hội đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Cụ thể: Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của giới Luật gia và Nhân dân các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy vài trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; Tăng cường tuyên truyền, giải thích hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; phát hiện các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam. Các cơ quan báo chí của Trung ương Hội, các bản tin pháp luật của các cấp hội tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm định hướng đến toàn thể hội viên và người dân được biết để chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các đơn vị không có việc khẩn cấp thì cho cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà và báo cáo kết quả công việc được giao (trừ khi có việc cấp thiết phải xử lý). 

Câu hỏi 2: Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát trở lại đây, Hội đã có những chỉ đạo cụ thể gì đối với cán bộ, nhân viên của Trung ương Hội và cán bộ, nhân viên, hội viên ở các tỉnh/thành hội địa phương?

Ông Trần Đức Long: ngay sau khi có Công điện khẩn của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hội đã kịp thời ra văn bản chỉ đạo các cấp hội và hội viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

1- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của giới Luật gia và Nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

2- Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội có ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chủ động báo cáo với chính quyền địa phương trong việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV – 2 cho các ứng cử viên trước khi tiếp xúc cử tri, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn trong hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và các hoạt động khác của cuộc bầu cử.

3- Cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam - những người tiên phong trong việc thực hiện đường lối chính trị, pháp lý của Nhà nước ta cần tích cực thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 7 “nhớ”: Một, nhớ ngày bầu cử - Chủ Nhật 23/5/2021; Hai, nhớ giờ đi bầu cử (để thực hiện giãn cách); Ba, nhớ địa điểm bầu cử; Bốn, nhớ mang thẻ cử tri; Năm, nhớ chọn đúng, bầu đủ; Sáu, nhớ thực hiện 5K; Bảy, nhớ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn mọi người tham gia bầu cử.

4- Mỗi Luật gia phải phối hợp chặt chẽ với Nhân dân và chính quyền địa phương trong việc phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đây là những đối tượng có thể mang mầm bệnh xâm nhập vào cộng đồng nhanh nhất và khó lường nhất cần ngăn chặn để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

5- Các cơ quan báo chí của Trung ương Hội, các bản tin pháp luật của các cấp hội tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, kịp thời, bảo đảm định hướng đến toàn thể hội viên và người dân được biết để chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả.

6- Cơ quan Trung ương Hội, Văn phòng Hội Luật gia các tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên khử khuẩn theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Khẩn trương rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và báo cáo với các cơ quan y tế tại địa phương và báo cáo về Trung ương Hội để kịp thời nắm tình hình.

Phóng viên: Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia các cấp, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, hoạt động này gặp khó khăn do yêu cầu hạn chế tụ tập đông người và tiếp xúc gần, Hội đã có những giải pháp nào để vừa phổ biến được pháp luật đến người dân và vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch?

Ông Trần Đức Long: Với vai trò là thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố, các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này, tùy vào từng thời điểm để có những cách thức tuyên truyền phù hợp bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương Hội.

Về nội dung, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như: hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh dịch; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh các biện pháp cách ly theo quy định; phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...; chế độ, quyền lợi đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế; chế độ khám, điều trị đối với người mắc bệnh, người tham gia công tác phòng, chống dịch; các quy định khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh...Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tập trung vào các quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, các quy định của người nước ngoài trong việc tuân thủ khai báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính hiện đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến để tăng cường tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình hình dịch bênh, hạn chế đông người và tiếp xúc gần, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động thực hiện các hình thức tuyên chủ yếu như: thông tin, tuyên truyền trên báo, đài; tuyên truyền qua các ấn phẩm như tờ rơi, tờ gấp, bản tin Luật gia, thông báo nội bộ, tài liệu hỏi - đáp...; tuyên truyền trên các Website, trang thông tin điện tử của Hội, đơn vị, địa phương; tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... Bên cạnh đó, sử dụng biện pháp tuyên truyền trên intermet, mạng xã hội bằng cách tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống về nguyên nhân, tác hại cách phòng, chống dịch trên mạng xã hội, hành vi vi phạm và chế tài xử lý đối với vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua Facebook, Zalo. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thường xuyên biên tập tin, bài viết hàng ngày về tuyên truyền pháp luật phù hợp để phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, và các hình thức khác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị.

Phóng viên: Dịch covid-19 vẫn diễn biến khó lường, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục có những hành động cụ thể như thế nào thưa ông? 

Ông Trần Đức Long: Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, trong thời gian tới, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ; MTTQ các cấp. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện những giải pháp cụ thể, đồng bộ với các cấp, các ngành để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, từng gia đình, từng người dân, tin tưởng, yên tâm vào công tác phòng chống dịch do Đảng, Nhà nước lãnh đạo, điều hành; tuyệt đối không được chủ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch ở địa phương.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” Hội Luật gia Việt Nam sẽ sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép của đất nước: Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm điều kiện thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54