Thứ ba, 28/03/2023, 09:08 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Đề án: “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”
Sáng 26/9/2016, Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam do GS.TS. Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Đề án: “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016” tại tỉnh Quảng Bình.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

So với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, việc thực hiện đề án: “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” tại Quảng Bình có chậm hơn. Tuy nhiên, với sự chủ động của Hội Luật gia tỉnh, (cơ quan thường trực Thực hiện Đề án) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

 

Ông Đinh Trọng Quế, Phó Chủ tịch HLG Quảng Bình báo cáo việc thực hiện Đề án

 

Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch triển khai của TW Hội Luật gia Việt Nam và Kế hoạch số 20/KH-HLGQB của Hội Luật gia tỉnh cho 76 hội viên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; mở 04 lớp tập huấn, bội dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 300 hội viên là lãnh đạo, chuyên viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp hội.

Tổ chức 08 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tư vấn pháp luật cho gần 350 đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, trợ giúp pháp lý cho 96 trường hợp người bị tạm giam, tạm giữ có yêu cầu.

Đặc biệt, cơ quan thường trực thực hiện Đề án đã tổ chức được 09 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tư vấn pháp luật tại các địa bàn 7 huyện, thành phố, thị xã với gần 1.500 lượt người tham dự để tuyên truyền các nội dung pháp luật như: Luật đất đai, Luật Biển Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật trưng cầu ý dân...

Trên cơ sở Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Đề án của Hội Luật gia tỉnh, các Huyện, Thành, Thị hội và các Chi hội trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, trình lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp để có cơ chế triển khai thực hiện. Với sự hỗ trợ về mặt kinh phí từ 10 đến 25 triệu đồng được cấp hàng năm, các Huyện, Thành, Thị hội, các Chi hội trực thuộc Tỉnh hội đã tổ chức các hội nghị quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh và của Tỉnh hội đến các hội viên.

Các Hội cấp huyện đã mở 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 652 luật gia, thực hiện 149 hội nghị lưu động tại 34 xã, phường, thị trấn để tuyên tryền, phổ biến 28 nội dung pháp luật hiện hành như: Hiến pháp, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Bộ Luật dân sự.... cho 31.500 lượt người tham gia.

Các tổ chức Hội Luật gia còn phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, đăng tải hàng trăm tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Ông Đinh Trọng Quế, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình cho biết: thông qua công tác chuyên môn, các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh hội đã tham gia tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại 289 điểm thôn, bản, cụm dân cư ở các xã nghèo cho 2.996 người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Tư vấn cho lãnh đạo cơ quan giải quyết 39 vụ việc khiếu nại phức tạp kép dài, tư vấn soạn thảo 356 văn bản cho các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Bảo vệ rừng, bảo vệ tại nguyên và môi trường, quản lý đất đai, giải quyết tình hình an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật của Tỉnh hội cũng đã phối hợp thành công với Chi hội Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 09 đợt tư vấn kết hợp phổ biến pháp luật về Đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và biển, đảo Việt Nam cho nhân dân của 18 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới với 724 lượt người tham gia... Trong 2 năm, các tổ chức Hội trực thuộc đã thực hiện tư vấn cho 1.972 vụ việc cho 3.619 lượt người và trợ giúp pháp lý 437 vụ việc cho hơn 800 lượt người. Tham gia tố tụng 296 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 12 vụ việc.

 

Ông Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình phát biểu


Phát biểu trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nêu rõ, quá trình triển khai, thực hiện Đề án, đã giúp “khơi nguồn” cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng sự cần thiết về chủ trương “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”; tính khả thi và hiệu quả của công tác này; nhân dân và chính quyền cơ sở nhiều địa phương đã tỏ thái độ phấn khởi, động viên các tổ chức Luật gia đưa pháp luật về với cơ sở ngày càng nhiều hơn.

Với nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư và các đối tượng khác, Hội Luật gia đã tạo nên mối quan hệ, hỗ trợ từ các cơ quan Nhà nước như: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các phòng tư pháp cấp huyện... Đồng thời cũng tạo được các mối quan hệ phối hợp với các tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn luật sư và 13 Hội trong khối các hội đặc thù của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiệc cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế và vướng mắc, đó là một số tổ chức Hội chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương dẫn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án còn chậm trễ và thiếu cụ thể.

Mặc dù xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý rất quan trọng trong xã hội hiện nay, nhưng nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này còn rất hạn chế; chưa có phương thức huy động để đáp ứng cho yêu cầu tối thiểu được đề ta. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt Quyết định, Kế hoạch của cấp trên về lĩnh vực này.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều cho rằng, đây là một đề án mới và khó trong việc triển khai, thực hiện. Các đại biểu đề nghị, trong giai đoạn tới, cần đẩy mạnh hơn nữa các nguồn lực trên cơ sở mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức Hội Luật gia để thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu mà đề án đưa ra.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý về báo cáo kết quả thực hiện Đề án của Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình và hy vọng, trên cơ sở kết quả đạt được, các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới.

 

GS.TS. Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLGVN phát biểu

 

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, GS.TS. Lê Minh Tâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình đã đạt được, mặc dù Đề án này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Quảng Bình là địa phương đi chậm hơn các địa phương khác, nhưng Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai ngay theo đúng tinh thần “làm đến đâu, báo cáo đến đó”. Báo cáo cho thấy quá trình triển khai thực hiện Đề án tại Quảng Bình tương đối toàn diện.

GS.TS. Lê Minh Tâm đề nghị, trên cơ sở kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án giai đoạn đầu, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình cần đúc rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao tầm nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Ngô Huyền

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54