Thứ bảy, 11/07/2020, 14:37 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Cùng dự có đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội thổng nhất nhận định, trong nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tổ chức, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận số 50 của Ban bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia và các văn bản chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam đã tạo được những bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp Hội Luật gia Việt Nam. Cụ thể  là. Cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung, của HLG tỉnh, HLG huyện nói riêng trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là trong tình hình mới hiện nay. Từ đó luôn tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất để củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức HLG ở địa phương. Cán bộ, hội viên các cấp Hội đã nỗ lực tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệmvụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra và đạt được kết quả tích cực trên các linh vực: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, tham gia xây dựng pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thi hành pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia các hoạt động Chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ Chính trị ở địa phương. Nhận thức của cán bộ Hội và hội viên đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, để HLG thật sự là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và góp phần vào thành tích chung của tỉnh Yên Bái. Mối quan hệ phối hợp giữa HLG và các tổ chức, đoàn thể xã hội trong tỉnh được củng cố, phát triển.

 

Đ/c Lê Minh Tâm và đ/c Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Bước vào nhiệm kỳ mới, 2019-2024, Đại hội xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về HLGVN; tập trung tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Hội; Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên; Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác tham gia xây dựng và giám sát thi hành pháp luật.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại  hội, GS.TS Lê Minh Tâm đánh giá cao kết quả các cấp Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Hội Luật gia Việt Nam, nhất là Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Đ/c Lê Minh Tâm trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam" tặng các luật gia tiêu biểu

 

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí  Đỗ Đức Duy đã thông báo với Đại hội một số kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được trong những năm gần đây và khẳng định, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị, Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao ý thức pháp luật của Nhân dân.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 luật gia. Luật gia Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III, được bầu lại làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Vũ Hoàng Long

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR25,459.1826,757.62
AUD15,678.1416,332.91