Thứ sáu, 27/11/2020, 16:06 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện Điều lệ Hội và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Điều lệ hội và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Điều lệ Hội.

 

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 4794/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021” năm 2020 và Kế hoạch số 56/KH-HLG, ngày 05 tháng 08 năm 2020 V/v tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật 2020 của Hội luật gia tỉnh Vĩnh Long.

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức, công tác văn phòng cho cán bộ hội chuyên trách, thành viên Ban chấp hành huyện/ thị/ thành hội và các chi hội trực thuộc trong tỉnh. Hội nghị chia thành hai đợt, thời gian 02 ngày.

*  Đợt I: vào lúc 7giờ 30, ngày 09 tháng 10 năm 2020 (thời gian 01 ngày) gồm TP Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm có 68 Đại biểu tham dự.

 

  

 

Toàn cảnh Hội nghị ngày 09/10


* Đợt II: vào lúc 7g 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (thời gian 01 ngày) gồm: huyện Tam Bình, Trà Ôn , Thị xã Bình Minh, Bình Tân, tổ chức tại Hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Tam Bình, có 62 Đại biểu về tham dự.

 

 

Luật gia Nguyễn Thị Lợi - Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Vĩnh Long triển khai Hội Nghị tập huấn ngày 13/10/2020 tại Huyện Tam Bình


Tại Hội nghị tập huấn, các Đại biểu tham dự còn được quán triệt những nội dung cơ bản về một số kỹ năng tư vấn pháp luật trong thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Luật gia và kiến thức pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý năm 2020.

 

Toàn cảnh Hội nghị ngày 13/10/2020

 

Cũng Tại Hội nghị, Ban Thường trực tỉnh Hội đã cấp phát  Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam cho Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, huyện, thị xã/ thành phố và các chi hội ngành trực thuộc nhằm quản lý Hội các cấp và các Chi Hội trực thuộc, hội viên để nghiên cứu triển khai thực hiện.

Qua cuộc tập huấn nhằm giúp cán bộ hội ở cơ sở hiểu biết và nắm vững về  Chức năng, nhiệm vu, tổ chức và hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Quán triệt một số điểm mới trong Điều lệ Hội luật Việt nam năm 2020; Tiếp tục thực hiện nội dung Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Lợi.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,050.0023,260.00
EUR26,898.1128,269.96
AUD16,622.1717,316.39