Thứ ba, 22/09/2020, 13:50 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.

 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh và các đoàn thể phối hợp; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, đại diện Hội Luật gia cấp huyện, Chi hội trực thuộc và các cán bộ, hội viên tiêu biểu được chọn từ cơ sở. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt truyền thống 65 năm hoạt động và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, 28 năm hoạt động và phát triển của Hội Luật gia tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh khai mạc Hội nghị


Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia tỉnh trong 05 năm qua. Thực hiện Luật thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) và Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trung ương Hội luật gia Việt Nam, hàng năm Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch phát động Thi đua, tổ chức triển khai  hướng dẫn cụ thể đến Hội Luật gia các huyện, thị, thành hội và Chi hội trực thuộc thực hiện. Đặc biệt, năm 2020 Hội luật gia Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức kỷ niệm  65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III, Hội luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch số 16/KHTĐYN.HLG, ngày 17/2/2020 và hướng dẫn số 21/HD-HLG, ngày 12 /3/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020)  và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III  Hội luật gia tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020.

Báo cáo kết quả công tác thi đua của Hội Luật gia tỉnh 5 năm qua nêu rõ: Hằng năm, Hội Luật gia tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội, các cán bộ và hội viên thực hiện tốt kế hoạch công tác Hội, gắn chương trình công tác Hội với phong trào thi đua yêu nước, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương những đơn vị và cá nhân ở các cấp Hội trong tỉnh có nhiều thành tích trong hoạt động hội. Công tác tổ chức Hội ngày càng phát triển,  vững mạnh, đáp ứng nhu cấu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua là: Hội Luật gia các huyện: Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ và Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,.. cùng nhiều cá nhân đã phát huy được vai trò tiêu biểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội thời gian qua.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Mang Thít trình bày tham luận 

 

Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận của những tập thể, cá nhân tiêu biểu nói trên. Tại hội nghị, Hội Luật gia tỉnh đã trao Giấy khen tặng 05 tập thể, 12 cá nhân điển hình trong phong phào thi đua giai đoạn 2015- 2020, đồng thời chọn 1 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu nhất dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III.

 

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận khen thưởng

                      

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nêu quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.

Hồng Tươi

 

 

 

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Cà Mau triển khai thực hiện Điều lệ HộiNhằm triển khai thực hiện Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch số 166/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về triển khai Quyết định 770 của Thủ tướng, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Điều lệ Hội với một số nội dung quan trọng dưới đây:
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74