Thứ ba, 28/03/2023, 08:49 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang: Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Trong hai ngày 28 và 29/10/2016, tại Tp. Tuyên Quang, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội; đại diện nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh cùng 130 đại biểu đại diện cho 609 hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Luật gia Lê Quang Bích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2016 đã nêu rõ: Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2016, xác định những việc làm được, những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu BCH Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ IV, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV đề ra đều đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt kế hoạch và có kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác có sự tiến bộ rõ nét. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có sự chuyển biến tích cực, việc vận động, kết nạp hội viên được quan tâm kịp thời. Đã thành lập được 7/7 Hội Luật gia cấp huyện, với 28 Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia cấp huyện. Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành các cấp hội được duy trì đầy đủ, đúng quy định. Đã xây dựng được Chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm, xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn. Hội Luật gia tỉnh đã có biện pháp kịp thời khắc phục khó khăn về kinh phí cho hoạt động của các chi hội cơ sở (để lại cho các chi hội 100% số kinh phí phải trích nộp cho Hội Luật gia tỉnh).

Hoạt động Hội được duy trì thường xuyên, đã gắn kết chặt chẽ hoạt động Hội với nhiệm vụ công tác chuyên môn, phát huy được vai trò của cá nhân luật gia trong hoạt động. Công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện giám sát thi hành pháp luật, tham gia Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên... đều được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong hoạt động cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như việc vận động và phát triển hội viên chậm, chưa tương xứng với số lượng những người đã và đang làm công tác pháp luật. Hoạt động của một số nơi còn mang tính hành chính, hình thức; còn lúng túng về phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả hoạt động hội trên một số mặt có lúc chưa cao; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị chưa kịp thời, không phản ánh được đầy đủ các kết quả hoạt động Hội. Chưa thể hiện rõ tính đặc thù của tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp; vai trò của Hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với cơ chế, chính sách của địa phương chưa thật sự rõ nét.

Trên cơ sở đánh giá các mặt đã làm được, những tồn tại và hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Theo đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo công tác của Hội Luật gia Việt Nam; bám sát nhiệm vụ chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về tổ chức và năng lực hoạt động. Đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới và phát triển” thực hiện tốt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng ở địa phương, tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước Pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phấn đấu đến năm 2021, 100% cơ quan pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức Hội Luật gia; mỗi năm phát triển từ 5% hội viên mới trở lên để đến năm 2021 đạt số lượng 650 hội viên trở lên; hoàn thành 100% nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản quy phạm pháp luật được giao; hoàn thành 100% nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội về mặt pháp lý đối với các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao…

 

Đồng chí Lê Minh Tâm, thay mặt lãnh đạo Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Lê Minh Tâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cũng tán thành với những đánh giá trong báo cáo chính trị trình Đại hội của BCH tỉnh Hội khóa IV về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong đó cần bám sát, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có trọng tâm, trọng điểm…

 

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hải Anh nêu rõ, những kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Sau khi thông báo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên, nâng cao năng lực hội viên, chất lượng hoạt động chuyên môn, tham gia tích cực vào công tác xây dựng chính sách, pháp luật của địa phương và công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt

Đại hội đã bầu BCH gồm 21 luật gia, trong đó luật gia Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ tịch./.

Vũ Thế Lân

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54