Thứ ba, 09/03/2021, 07:19 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 15/01/2021, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa IV (mở rộng), tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh. Đồng chí Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, chủ trì, khai mạc và kết luận Hội nghị.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2020, tận dụng những thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các hoạt động hội đạt kết quả tốt. Trong công tác tổ chức xây dựng hội, đã ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội Luật gia tỉnh; Chương trình công tác tổ chức, xây dựng hội và Chương trình công tác kiểm tra hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội Hội Luật gia huyện Triệu Sơn khóa III, Hội Luật gia huyện Yên Định khóa II, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội Luật gia huyện Quan Hóa khóa III và Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, Hội phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai thi hành Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020; kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn; kết nạp 141 hội viên, trình Trung ương Hội cấp thẻ cho 245 hội viên.

 

Đ/c Hà Sĩ Thắng, Ủy viên Thư ký HLG tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Thường trực Tỉnh Hội phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án giá bán nước sạch do Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa và Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa sản xuất, cung cấp và Quy chế Xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa. Các cấp hội đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 189 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

 

Đ/c Vũ Duy Hòa trao Bằng khen và danh hiệu Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 của Hội Luật gia Việt Nam tặng Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa


Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đã tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ phường, khối phố và các trường học công lập tại các phường Ngọc Trạo và Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa); bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật xã, thị trấn huyện Thọ Xuân; phối hợp UBND huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về đất đai cho các xã vùng cao huyện Như Xuân; phối hợp UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý về đất đai cho cán bộ, công chức phường, hòa giải viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố 4 phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và Trung Sơn (thành phố Sầm Sơn); ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Luật gia tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố tổ chức và tham gia tổ chức 420 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 51.600 lượt người. Hội Luật gia các huyện Như Xuân, Triệu Sơn, thị xã Nghi Sơn… ký kết chương trình phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Khuyến học của địa phương. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

 

Lãnh đạo HLG tỉnh trao Giấy khen của HLG tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

 

Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở, Hội đã phối hợp Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù tại các phường Nam Ngạn và Trường Thi (thành phố Thanh Hóa); tham gia Đoàn Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các huyện Thiệu Hóa và Nông Cống. Trung tâm Tư vấn pháp luật Tỉnh Hội tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 112 vụ việc, tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự 5 vụ việc. Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 560 vụ việc; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua công tác chuyên môn, nghiệp vụ 2160 vụ việc; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 460 vụ việc, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân 1520 vụ việc. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật trên đài truyền thanh cấp huyện. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 3620 vụ việc thông qua hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận những hoạt động tích cực, những thành tích xuất sắc của các cấp Hội Luật gia Thanh Hóa trong năm 2020, Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và 6 tập thể, 6 cá nhân; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 20 cá nhân thuộc Hội. Ngoài ra, Hội Luật gia Việt Nam còn tặng Bằng khen, công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 cho 1 tập thể, 1 cá nhân thuộc Hội.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đó là: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát và phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; tiếp tục tổ chức thi hành Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV; thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021 năm 2021 và tổng kết Đề án cả giai đoạn; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành bằng các hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp, thích ứng với điều kiện dịch bệnh; tăng cường các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng tư vấn pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tham gia có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương; ký kết và thực hiện các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan.

Hội nghị đã tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2020 và giai đoạn 2015 – 2020.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa cũng đã miễn nhiệm 2 ủy viên, bầu bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

                                                                                       HÀ SĨ THẮNG

  • Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV Ngày 03/3/2021 tại Hà Nội, cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đồng chí cho biết, ngày 01/3/2021, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã họp, thống nhất giới thiệu đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam đại diện Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, cùng các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội; Chủ tịch Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố vả Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc tỉnh Hội.
  • Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021Vừa qua, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Luật gia Nguyễn Bá Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố chủ trì hội nghị.
  • Hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 Ngày 17/02/2021 (tức ngày mồng 6 Tết Nguyên đán), tại trụ sở Trung ương Hội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên năm mới.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,930.0023,140.00
EUR26,555.8527,943.19
AUD17,237.0317,957.01