Thứ bảy, 11/07/2020, 15:32 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa: Điểm sáng trong hoạt động Hội
Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 33 tổ chức hội trực thuộc, gồm 21 Hội Luật gia cấp huyện và 12 Chi hội Luật gia trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh với tổng số 2018 hội viên. Trong đó, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa với 148 hội viên sinh hoạt tại 11 Chi hội (gồm 4 Chi hội trực thuộc ở các cơ quan thành phố và 7 Chi hội cơ sở phường, xã) là một trong những đơn vị có đông hội viên và Chi hội trực thuộc trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ II (2014 – 2019), Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

Hôi Luật gia TP. Thanh Hóa thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật


Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên, Hội đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia. Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác của Hội Luật gia thành phố. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành Hội phối hợp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục vận động thành lập tổ chức hội ở các đơn vị có đủ điều kiện. Trong nhiệm kỳ II, đã thành lập thêm 6 Chi hội Luật gia cơ sở ở phường, xã; kết nạp 51 hội viên; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội thành lập, đại hội thường kỳ theo quy định; phối hợp lựa chọn, giới thiệu, xây dựng đội ngũ lãnh đạo hội nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, có khả năng tổ chức các hoạt động hội. Nổi bật trong số các cán bộ lãnh đạo hội hoạt động nhiệt tình, hiệu quả là các luật gia: Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội Luật gia thành phố; Bùi Thị Huyền, Phó Chánh án, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân thành phố; Ngô Thọ Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Nam Ngạn; Nguyễn Trọng Hùng, Phó Viện trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Khoa, Phó Chủ tịch UBND, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Điện Biên; Cao Thiện Cường, Phó Chủ tịch UBND, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Trường Thi…

Hội cũng thường xuyên phối hợp chỉ đạo củng cố, kiện toàn, bổ sung ủy viên ban chấp hành và lãnh đạo hội ở các đơn vị có biến động, thay đổi nhân sự; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Hội trực thuộc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ việc làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và hội viên, Hội đã tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội và cơ quan có thẩm quyền giao đạt hiệu quả cao.

Trong công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật, Thường trực Thành Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 31 dự thảo văn bản pháp luật; phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, dự án, văn bản của HĐND và UBND thành phố. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật của Trung ương và các ngành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, phạm vi được mở rộng, nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhân dân. Hội đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Hội đồng phân công. Hằng năm, Hội đều ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng của thành phố và UBND các phường, xã chủ trì và tham gia tổ chức 145 hội nghị tuyền truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành cho 21.750 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố. Các Chi hội Luật gia trực thuộc, Chi hội Luật gia cơ sở tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hội đã chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Công tác tư vấn pháp luật được Thành Hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, giúp cho nhiều người, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội được tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó chủ động tham gia các quan hệ pháp luật, tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời giúp chính quyền các cấp tháo gỡ các khó khăn trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, giảm bớt khiếu kiện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tư an toàn xã hội. Ngoài tư vấn tại văn phòng, Hội đã phối hợp các phường, xã tổ chức tư vấn lưu động, trong đó nổi bật là thực hiện 5 cuộc tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các phạm nhân mãn hạn tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, chấp hành án treo tại địa phương. Hội đã ký kết với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, trong đó đã thực hiện 45 chuyên mục Dân hỏi - Luật gia thành phố trả lời phát định kỳ trên Đài, tập trung vào những vấn đề nóng nổi lên trong xã hội như cho vay nặng lãi, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp nuôi con và tài sản chung của vợ chồng trong các vụ án ly hôn… Các Chi hội trực thuộc, Chi hội cơ sở tư vấn pháp luật 1.460 vụ việc thông qua việc thực hiện công tác chuyên môn.

 

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch HLG Việt Nam cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội

 

Các hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ Nhân dân được các luật gia ở cơ sở phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện, trong đó đã tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải thành 2.900 vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ Nhân dân.

Hội đã tham gia ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và hòa giải ở cơ sở với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phòng Tư pháp và Thanh tra thành phố; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật do Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Hội cũng từng bước được nâng lên. Hội đã được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021; lãnh đạo Hội chuyên trách được hưởng thù lao theo quy định; Cơ quan Thành Hội được bố trí phòng và các trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả nêu trên, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa được Thành ủy, UBND thành phố, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Từ năm 2014 đến nay, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam 3 lần tặng Bằng khen cho Hội, tặng Bằng khen cho 3 lượt cá nhân thuộc Hội; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 1 cá nhân thuộc Hội; Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa 3 lần tặng Giấy khen cho Hội, tặng Giấy khen cho 5 lượt cá nhân thuộc Hội; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa 25 lần tặng Giấy khen cho Hội và các tập thể, cá nhân thuộc Hội.

Có thể nói, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa là một điểm sáng, điển hình tiên tiến, một mô hình Hội Luật gia hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, luật gia Nguyễn Trọng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và Thường trực Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, Đại hội Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 10/10/2019 đã ban hành Nghị quyết, trong đó nêu rõ: Tiếp tục phát triển, xây dựng Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa vững mạnh toàn diện về mọi mặt; tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố và thực tiễn cuộc sống đặt ra. Hoạt động của các cấp hội phải đa dạng, phong phú, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác hội; xây dựng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và phát triển, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình Hội Luật gia hoạt động hội hiệu quả./.

                                                                               HÀ SĨ THẮNG

                                                                   (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR25,459.1826,757.62
AUD15,678.1416,332.91