Thứ tư, 25/04/2018, 05:48 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, tại thành phố Thái Bình, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Đại hội cùng với 107 đại biểu, đại diện cho 961 hội viên Hội Luật gia tỉnh, có các đồng chí: Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình; đại diện một số cơ quan, đoàn thể trong tỉnh và đại diện Hội Luật gia một số tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung.

 

Đánh giá kết quả hoạt động trên các mặt công tác của Hội nhiệm kỳ 2011-2016, Đại hội nhất trí nhận định, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình; đã tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác Hội. Theo tinh thần Kết luận số 19-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 21/TT-TU, ngày10/7/2012 của Tỉnh uỷ về tăng cư­ờng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác của Hội Luật gia và Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về “thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Dưới sự lãnh đạo của  Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của UBND tỉnh và sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình không ngừng lớn mạnh, đoàn kết tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật trên địa bàn vào Hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp, đặc thù.

Trong 5 năm qua các Chi hội đã đăng ký và tổ chức thực hiện được 26 Đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý cấp tỉnh, ngành và cơ sở, phục vụ thiết thực cho tình hình của ngành và địa phương.  Đã tham gia xây dựng hàng trăm dự thảo luật, nghị định, thông tư, nghị quyết của các cơ quan ở Trung ương và nhiều văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trên các lĩnh vực.  Các cấp Hội đã trực tiếp hoặc phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đoàn thể quần chúng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của  người dân như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Bộ luật Lao động, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật bảo vệ môi trường... Các mặt công tác khác như: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng hội và phát triển hội viên; thi đua, khen thưởng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. 

Sau khi chỉ ra những hạn chế, tồn tại và những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2016-2021 là xây dựng Hội vững mạnh, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức và hoạt động, trở thành một đơn vị có uy tín của Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tâm đã biểu dương những kết quả Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và những đóng góp của Hội cho hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ trong Chí thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ Hội và phát triển hội viên; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, mở rộng và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Hội; chú trọng gắn công tác Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt, vận dụng và phấn đấu để mỗi cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đều có đủ phẩm chất, năng lực và đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với các tiêu chí: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh đánh giá cao những đóng góp của Hội vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và mong muốn Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới, gồm 23 luật gia, trong đó Luật gia Lê Trung Mưu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III tái cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021./.

  • Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội ký kết giao ước thi đua năm 2018Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công an, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Thư ký: Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an.
  • Củng cố và phát triển các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 46 đại biểu là Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện của 33 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.
  • Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
  • Tập huấn về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp QuốcNgày 20/3/2018 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức buổi tập huấn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2273522805
EUR27564.1227893.62
AUD17093.4917350.03