Chủ nhật, 20/10/2019, 13:11 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi thành lập chi bộ Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam”; Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về “tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị”; Chỉ thi số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 4088-CV/TU ngày 10/7/2015 về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia”.

 

Đại diện Đảng ủy Khối trao quyết định thành lập Chi bộ


Trên cơ sở đó, theo đề nghị của Thường trực Tỉnh hội Luật gia Quảng Ngãi, ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-ĐUK về việc “thành lập chi bộ Hội Luật gia tỉnh”. Hiện tại chi bộ có 03 Đảng viên là các Luật gia trong cơ quan Thường trực Tỉnh hội.

 Ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Văn phòng Hội Luật gia tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ và quyết định chỉ định đồng chí Hà Văn Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh hội làm Bí thư chi bộ.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Đây là kỳ vọng của giới Luật gia tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng vai trò, vị trí của Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Đồng thời, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng công tác tại văn phòng Hội./.

Lg. Hà Văn Huy

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2314523265
EUR25605.2926453.66
AUD15621.1615982.69