11:27 10/06/2024 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam làm việc với Thành ủy thành phố Hội An về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/07/2022 của Bộ Chính Trị và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/09/2022 c
Ngày 06/6/2024, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy thành phố Hội An nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/07/2022 của Bộ Chính Trị và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/09/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc về phía Hội Luật gia tỉnh có đ/c Phan Khắc Chưỡng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; đ/c Cao Văn Trí, Chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh.

Về phía Thành ủy Hội An, tiếp và làm việc với đoàn có các đ/c: Lê Chơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hội An; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An; Phùng Hồng, Phó phòng Nội Vụ thành phố Hội An. Cùng dự còn có các đồng chí là lãnh đạo Tòa Án nhân dân, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đại diện một số phòng, ban và các chi Hội Luật gia tại địa phương.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào các vấn đề quan trọng như củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và thành lập Hội Luật gia Thành phố Hội An.

Cũng trong buổi làm việc, các bên đã thảo luận về những phương hướng và định hướng cụ thể nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia, bảo đảm thực hiện đúng các Chỉ thị đã đề ra.

 

Đồng chí Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội Luật gia. Đối với việc tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tham gia giải quyết khiếu nại trong các vụ án hành chính. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Hội viên Hội Luật gia, đồng thời cũng đề nghị các cấp kịp thời tham mưu lãnh đạo địa phương sớm thành lập Thành Hội Luật gia tại thành phố Hội An. Trao đổi ý kiến về quy trình và thủ tục thành lập Thành hội Luật gia , bảo đảm việc thành lập Thành hội đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tại địa phương trong thời gian tới.

 

Đồng chí Lê Chơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hội An phát biểu tại buổi làm việc


Đồng chí Lê Chơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hội An đồng ý với chủ trương sớm thành lập Thành Hội Luật gia trong thời gian sớm nhất để kịp tiến tới Đại Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, cam kết sẽ hỗ trợ tối đa trong việc triển khai các hoạt động và chương trình do Hội Luật gia đề xuất, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy ban hành.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc


Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng tán thành ý kiến nói trên, nêu rõ tính hiệu quả và sự cần thiết của việc thành lập Thành Hội Luật gia tại thành phố Hội An, sẽ giúp sức rất nhiều trong việc Quản lý nhà nước.

Trong buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận về những phương hướng và biện pháp cụ thể để củng cố tổ chức Hội Luật gia, từ việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức đến nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội. Vấn đề phát triển hội viên cũng được chú trọng, với mục tiêu thu hút thêm nhiều Luật gia có năng lực và tâm huyết, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.

 

Đ/c Phùng Hồng, Phó phòng Nội Vụ thành phố Hội An tại buổi làm việc

 

Buổi làm việc kết thúc với sự thống nhất cao giữa Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam, Thành ủy thành phố Hội An và tất cả các đại biểu tại cuộc họp về các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Việc củng cố tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội và góp phần vào việc xây dựng, phát triển hệ thống pháp luật từ địa phương đến Trung ương. Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính Trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong giai đoạn mới./.

 

Thúy Bình

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD