Thứ hai, 30/03/2020, 01:18 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Nghệ An được tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Hội Luật gia Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Ngày 10/01/2020 tại Nghệ An, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Đ/c Hoàng Quốc Hào Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2019, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Ban Thường trực Hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tích cực triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ  đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ so với nhiệm kỳ trước, được cơ quan ban, ngành, cấp tỉnh  ghi nhận. Hội luật gia đã góp phần hòan thành nhiệm vụ chung, được Cụm thi đua Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung xếp là 1 trong 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cụm thi đua, đề nghị Trung ương Hội biểu dương. Được Cụm thi đua Khối các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp (Cụm số 2) họp bình xét đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc và đề nghị tặng Cờ tập thể xuất sắc năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tổng kết công tác hội và phong trào thi đua thấy những điểm mới trong sự chuyển biến của Hội luật gia là:

 

Đ/c Hoàng Thị Liên, Phó Chủ tịch HLG tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

 

 - Điểm mới thứ nhất là Hội đã tham mưu và được UBND, HĐND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và là Thường trực Ban chỉ đạo triển khai Đề án 705 “ Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017 - 2021 và năm 2019, Hội đã tổ chức được các hoạt động cơ bản như tập huấn, tổ chức tọa đàm, biên tập tài liệu, kiểm tra... 

- Điểm mới thứ hai đó là Hội được Đoàn ĐBQH tin tưởng giao nhiệm vụ tham mưu phản biện xây dựng pháp luật thường xuyên và đột xuất khi phục vụ Đoàn thảo luận Dự án Luật của Quốc hội tại Hội trường và nhiệm vụ này được lãnh đạo Hội phân công thực hiện có hiệu quả;

 - Điểm mới thứ ba đó là chú trọng hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội và cơ sở với nhiều hình thức phù hợp để mở rộng diện trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí.

 - Điểm mới thứ tư: Đã ký hai quy chế phối hợp với Sở tư pháp và sở tài nguyên và môi trường trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

  - Điểm mới thứ năm là Hội đã tăng cường công tác tập huấn cho cơ sở để xây dựng kỷ năng công tác và các nội dung khác cho Hội viên các cấp Hội có hiệu quả, được cơ sở cũng như các ban, ngành cấp tỉnh ghi nhận; Tạo điều kiện phối hợp Trung ương Hội tổ chức thành công Hội nghị về “Nâng cao năng lực trong tuyên truyền, PBGDPL, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội”.

 

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 Đạt được thành tích nêu trên là do tập thể đơn vị, nhất là Ban Thường trực đã có sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc của các đơn vị cơ sở, các Luật gia nhiệt tình, tích cực và đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đã tin tưởng giao việc, chỉ đạo và tạo các điều kiện cần thiết để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch HLGVN

 

 Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng đơn vị Cờ thi đua, ghi nhận, biểu dương  thành tích mà đơn vị đã nỗ lực đạt được. Trong thời gian tới  Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Hội cần tổ chức triển khai tốt Thông báo Kết luận số 50 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 21/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về lãnh đạo công tác Hội, tham gia giao ban Nội chính đầy đủ và triển khai nhiệm vụ liên quan, nhất là phát huy vai trò của Hội trong các nội dung về Cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trong thực hiện pháp luật và đặc biệt là Luật phòng chống tham nhũng. Phát huy tích cực vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Liên hiệp các Hội khoa học kỷ thuật Việt Nam. Tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 638 ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh giao về việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục phỏp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017 -  2021  trong đó chú trọng xây dựng được nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Tỉnh hội phải chú trọng công tác hướng dẫn và kiểm tra đối với cơ sở và yêu cầu các đơn vị cơ sở, nhất là các Huyện hội phải tích cực và thực sự vào cuộc, phải trực tiếp tham gia xây dựng mô hình, thường xuyên liên hệ báo cáo những vướng mắc để tháo gỡ. Còn 4/21 Huyện chưa thành lập Hội, cần tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo UBND Huyện, Thành phố, Thị xã sớm có đề án thành lập Hội Luật gia, giao cho Hội Luật gia tỉnh phối hợp để đẩy mạnh nhanh tiến độ phát triển và củng cố tổ chức Hội. Hội cần nghiên cứu để tham mưu cho lãnh đạo UBND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tư vấn pháp luật trong giải quyết các vụ việc, án hành chính và các nhiệm vụ liên quan./.

Hoàng Liên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,510.0023,700.00
EUR25,465.1126,687.81
AUD14,040.7914,542.52