Thứ ba, 22/09/2020, 15:27 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Nam Định tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện Đề án 705
Hội Luật gia tỉnh Nam Định tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017, Kế hoạch số 56/KH-HLGVN ngày 12/3/2018 của Hội Luật gia Việt Nam. Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017 - 2021. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - tiếp cận pháp luật xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch số 33/KH/UBND ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGD pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Thanh niên giai đoạn 2018-2020”.

         Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Hội Luật gia tỉnh Nam Định xây dựng, ban hành Kế hoạch số 116-KH/HLG ngày 06/3/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt. Đầu năm 2018 tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 158-KH/HLG về công tác tuyên truyền pháp luật. Với sự cố gắng đó, trong thời gian qua các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, PBPL và trợ giúp pháp lý. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền PBPL và trợ giúp pháp lý tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm, đó là: Đối với các cơ quan tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phổ biến giáo dục pháp cho học viên các trường dậy nghề; phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường THPT.

       Để thực hiện tốt chuyên đề Phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THPT, Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh tiến hành khảo sát, xây dựng đề cương, giáo án bài giảng. Năm 2017xây dựng Kế hoạch số 117-KHPH/HLG-SGD&ĐT, năm 2018 xây dựng Kế hoạch số 162-KHPH/HLG-SGD&ĐT về phối hợp giáo dục, phổ biến pháp luật. Đề cương, giáo án bài giảng được xây dựng trên máy vi tính, biên soạn, tích hợp với những nội dung sát thực tế với từng đối tượng, gắn với những hình ảnh như: minh họa, viện dẫn những vụ án cụ thể đã xẩy ra trên địa bàn mà các cơ quan pháp luật đã xử lý... Nội dung đề cương bài giảng tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

       + Một số vấn đề cơ bản về quyền con người, quyền công dân, quyền của trẻ em, của thanh niên theo Hiến pháp năm 2013;

       + Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên và người đã thành niên;

       + Một số quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm dân sự của người chưa thành niên, của người đã thành niên;

        + Một số quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến lứa tuổi chưa thành niên và mới thành niên;

        + Một số vấn đề mới của Luật Giáo dục đại học; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy và các tệ nạn mại dâm; Luật Bình đẳng giới và phòng, chống HIV/AIDS ...

        Về đối tượng, chú trọng đến học sinh khối 11, 12 (đây là lứa tuổi chưa thành niên và mới thành niên). Biện pháp và phương pháp thực hiện: Trực tiếp phổ biến trong các giờ giảng dạy giáo dục công dân trên lớp. Tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa. Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, phổ biến nội dung bằng công nghệ vi tính màn hình chiếu với nội dung, hình ảnh minh họa sinh động, sát thực và đưa ra nhiều câu hỏi để học sinh trả lời, tạo sự hấp dẫn, không khí sôi nổi, hứng khởi, chú ý của học sinh... Sau từng lớp học sinh viết kết quả thu hoạch nộp cho nhà trường để có cơ sở nhận xét, đánh giá. Thời gian phổ biến mỗi trường thông thường bố trí từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi từ 200 đến 250 học sinh, mỗi buổi lên lớp từ 2 đến 3 giờ. Để phối hợp thực hiện tốt, Hội Luật gia tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo xây dựng Kế hoạch; có Lịch cụ thể triển khai thực hiện tới các trường. Hội Luật gia tỉnh trực tiếp biên soạn đề cương, giáo án bài giảng, thực hiện việc phổ biến các nội dung về pháp luật tới học sinh. Sở giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường. Nhà trường tổ chức các lớp học, bảo đảm địa điểm hội trường (không tổ chức ngoài sân trường), loa đài, ánh sáng, máy chiếu màn hình và các thiết bị giảng đường cần thiết.

        Kết quả: Năm 2017 và đến tháng 6/2018 đã triển khai tới 13 trường THPT, với 21 buổi, tổng số hơn 6.000 học sinh và giáo viên trong nhà trường tham dự. Sở Giáo đục & Đào tạo và các trường hoan nghênh và đánh giá cao về công tác phổi hợp, kết quả thực hiện giữa Hội Luật gia và ngành giáo dục trong việc phổ biến pháp luật tới học sinh (đạc biệt là những đối tượng học sinh sắp hết cấp học phổ thông), mong muốn trong thời gian tới cần được phổ biến pháp luật tới nhiều đối tượng học sinh trong các nhà trường. Những cố gắng nói trên của Hội Luật gia tỉnh được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá tốt và ghi nhận sự cần thiết của Hội Luật gia trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, tham gia, thực hiện việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, tiếp tục thời gian tới Hội Luật gia tỉnh Nam Định thực hiện và đạt kết quả tốt hơn trong việc phối hợp và thực hiện xã hội hóa về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

Nguyễn Đào Nguyên, HLG tỉnh Nam Định.

  • Cần xã hội hóa hơn nữa toàn bộ quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân Hiện nay Quốc Hội đang tiến hành sửa đổi luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ lúc phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân đang là vấn đề phức tạp, gây bức xúc và là vấn đề nóng, gây khá nhiều hệ lụy được toàn xã hội quan tâm, trước hết phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường hoàn chỉnh và triển khai thực thi nghiêm túc sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức công dân Việt Nam văn minh, xây dựng hình ảnh, Đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
  • Kiểm tra công tác tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/8/2020, Đoàn Kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác hội tại Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn.
  • Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh HóaNgày 25/8/2020, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.
  • Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiến lần thứ III Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-HLGVN, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và hướng dẫn số 35/HLGVN, ngày 20/02/2020 của Hội luật gia Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Hội Luật gia tỉnhVĩnh Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,627.3027,985.32
AUD16,468.9317,156.74