Chủ nhật, 27/11/2022, 10:09 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Nam Định tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện Đề án 705
Hội Luật gia tỉnh Nam Định tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017, Kế hoạch số 56/KH-HLGVN ngày 12/3/2018 của Hội Luật gia Việt Nam. Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017 - 2021. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - tiếp cận pháp luật xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch số 33/KH/UBND ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGD pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Thanh niên giai đoạn 2018-2020”.

         Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Hội Luật gia tỉnh Nam Định xây dựng, ban hành Kế hoạch số 116-KH/HLG ngày 06/3/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt. Đầu năm 2018 tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 158-KH/HLG về công tác tuyên truyền pháp luật. Với sự cố gắng đó, trong thời gian qua các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, PBPL và trợ giúp pháp lý. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền PBPL và trợ giúp pháp lý tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm, đó là: Đối với các cơ quan tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phổ biến giáo dục pháp cho học viên các trường dậy nghề; phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường THPT.

       Để thực hiện tốt chuyên đề Phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THPT, Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh tiến hành khảo sát, xây dựng đề cương, giáo án bài giảng. Năm 2017xây dựng Kế hoạch số 117-KHPH/HLG-SGD&ĐT, năm 2018 xây dựng Kế hoạch số 162-KHPH/HLG-SGD&ĐT về phối hợp giáo dục, phổ biến pháp luật. Đề cương, giáo án bài giảng được xây dựng trên máy vi tính, biên soạn, tích hợp với những nội dung sát thực tế với từng đối tượng, gắn với những hình ảnh như: minh họa, viện dẫn những vụ án cụ thể đã xẩy ra trên địa bàn mà các cơ quan pháp luật đã xử lý... Nội dung đề cương bài giảng tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

       + Một số vấn đề cơ bản về quyền con người, quyền công dân, quyền của trẻ em, của thanh niên theo Hiến pháp năm 2013;

       + Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên và người đã thành niên;

       + Một số quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm dân sự của người chưa thành niên, của người đã thành niên;

        + Một số quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến lứa tuổi chưa thành niên và mới thành niên;

        + Một số vấn đề mới của Luật Giáo dục đại học; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy và các tệ nạn mại dâm; Luật Bình đẳng giới và phòng, chống HIV/AIDS ...

        Về đối tượng, chú trọng đến học sinh khối 11, 12 (đây là lứa tuổi chưa thành niên và mới thành niên). Biện pháp và phương pháp thực hiện: Trực tiếp phổ biến trong các giờ giảng dạy giáo dục công dân trên lớp. Tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa. Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, phổ biến nội dung bằng công nghệ vi tính màn hình chiếu với nội dung, hình ảnh minh họa sinh động, sát thực và đưa ra nhiều câu hỏi để học sinh trả lời, tạo sự hấp dẫn, không khí sôi nổi, hứng khởi, chú ý của học sinh... Sau từng lớp học sinh viết kết quả thu hoạch nộp cho nhà trường để có cơ sở nhận xét, đánh giá. Thời gian phổ biến mỗi trường thông thường bố trí từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi từ 200 đến 250 học sinh, mỗi buổi lên lớp từ 2 đến 3 giờ. Để phối hợp thực hiện tốt, Hội Luật gia tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo xây dựng Kế hoạch; có Lịch cụ thể triển khai thực hiện tới các trường. Hội Luật gia tỉnh trực tiếp biên soạn đề cương, giáo án bài giảng, thực hiện việc phổ biến các nội dung về pháp luật tới học sinh. Sở giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường. Nhà trường tổ chức các lớp học, bảo đảm địa điểm hội trường (không tổ chức ngoài sân trường), loa đài, ánh sáng, máy chiếu màn hình và các thiết bị giảng đường cần thiết.

        Kết quả: Năm 2017 và đến tháng 6/2018 đã triển khai tới 13 trường THPT, với 21 buổi, tổng số hơn 6.000 học sinh và giáo viên trong nhà trường tham dự. Sở Giáo đục & Đào tạo và các trường hoan nghênh và đánh giá cao về công tác phổi hợp, kết quả thực hiện giữa Hội Luật gia và ngành giáo dục trong việc phổ biến pháp luật tới học sinh (đạc biệt là những đối tượng học sinh sắp hết cấp học phổ thông), mong muốn trong thời gian tới cần được phổ biến pháp luật tới nhiều đối tượng học sinh trong các nhà trường. Những cố gắng nói trên của Hội Luật gia tỉnh được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá tốt và ghi nhận sự cần thiết của Hội Luật gia trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, tham gia, thực hiện việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, tiếp tục thời gian tới Hội Luật gia tỉnh Nam Định thực hiện và đạt kết quả tốt hơn trong việc phối hợp và thực hiện xã hội hóa về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

Nguyễn Đào Nguyên, HLG tỉnh Nam Định.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD24,570.0024,840.00
EUR25,158.7926,565.16
AUD16,295.2716,988.58