Chủ nhật, 24/03/2019, 00:08 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình xác định phương châm hoạt động: Đoàn kết, phát triển, đổi mới, vì dân, vì công lý
Ngày 14/12/2017, tại thành phố Hòa Bình, Hội LUật gia tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Cùng dự với 156 đại biểu đại diện cho 567 hội viên luật gia trong tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đinh Văn Dực, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Chương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn; đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể trong tỉnh.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thành Lê, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ III, sau khi điểm lại một số nét nổi bật trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua, đã nêu rõ ý nghĩa và nhiệm vụ của Đại hội lần này, đồng thời đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, nhất là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ mới.

 

Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác hội trong nhiệm kỳ qua cho biết, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đã tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ III, với nỗ lực không ngừng trong các mặt công tác Hội, Hội Luật gia gia tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Đáng chú ý là, trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các cấp hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho hơn 40 dự thảo văn bản luật. Tiêu biểu như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Thủy lợi, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Trách nhiệm Bồi thường nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Du lịch, Luật Trưng cầu ý dân, Bộ Luật hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung), Luật Bảo vệ và phát triển rừng… đồng thời, đóng góp ý kiến vào hàng chục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh và các Sở, ngành yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị còn giao cho Hội Luật gia chủ trì xây dựng kế hoạch, tham gia đánh giá thực tiễn, tổng kết thi hành đối với một số văn bản luật như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Nhiều hội viên đã trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc soạn thảo, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự  thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cũng được đẩy mạnh. Đã tổ chức hơn 300 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 150.000 lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, phạm vi hoạt động được mở rộng; nội dung,hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực, góp phần kịp thời phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân. Các mặt công tác khác như: Tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thi hành pháp luật; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức Hội và hội viên… cũng đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội xác định phương châm hoạt động: Đoàn kết, phát triển, đổi mới, vì dân, vì công lý. Theo đó, các cấp hội chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động Hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Hội. Tiếp tục đổi mới phương thức,nội dung hoạt động Hội, phát huy những mặt công tác làm tốt như: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia cải cách tư pháp, giám sát công tác thi hành pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở…Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia vào các nhiệm vụ mới như: nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chức danh pháp lý và tư vấn viên, cộng tác viên pháp luật… Phấn đấu các tổ chức cơ sở Hội hoạt động đồng đều, hiệu quả, không có Chi, Huyện hội yếu kém.

Chủ động tham gia vào các đề án xã hội hóa pháp luật trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu; bảo đảm 100% các đạo luật mới ban hành đều được phổ biến tới hội viên, nhân dân để đưa pháp luật vào cuộc sống với tinh thần mỗi luật gia là một tuyên tuyền viên pháp luật.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Hội tiếp tục kiện toàn Trung tâm tư vấn về nhân lực và nội dung hoạt động. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên của Hội. Tiếp tục thực hiện hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số… với tinh thần luật gia giúp dân bằng pháp luật.

Về công tác tổ chức, phát triển hội viên, phấn đấu không để tổ chức hội yếu kém; vận động thành lập mới ít nhất 2 chi hội, huyện hội; kết nạp mới 60-70 hội viên, không có hội viên vi phạm pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn văn Quyền phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, đồng chí nguyễn Văn Quyền phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí nhất trí với những kết quả Hội Luật gia Tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh, Hội cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên về các nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ mới, Hội cần cụ thể hóa hơn nữa. Một số chỉ tiêu đề ra còn khá khiêm tốn như: xây dựng tổ chức và phát triển hội viên. Về việc thực hiện Kết luật 19 của Ban Bí thư và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp hội nắm vững nội dung để chủ động triển khai hoạt động tích cực hơn. Đồng chí lưu ý các cấp hội luật gia Hòa Bình nghiên cứu tích cực triển khai thực hiện Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội về cơ sở vật chất, về xây dựng, phát triển tổ chức hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, đánh giá cao kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, trên các lĩnh vực công tác của Hội Luật gia tỉnh,  nhất là tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

Về phương hướng đồng chí đề nghị tiếp tục phát triển tổ chức hội tại địa phương, cơ sở; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; tích cực góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh hội khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 luật gia, trong đó 11 luật gia trong Ban Thường vụ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam cho 18 luật gia tỉnh Hòa Bình và Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017./.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Long

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023250
EUR26023.8826754.21
AUD16272.8116549.83