15:31 06/03/2023 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hâu Giang triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Hội luật gia tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để Tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Luật gia Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, năm 2022 tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải thực hiện các biện pháp thích ứng phòng, chống dịch trong tình hình mới, bảo đảm hai mục tiêu kép, đó là vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chủ động phòng, chống dịch cho mọi người dân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Với hoàn cảnh, điều kiện như vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội luật gia cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự lãnh đạo của Ban thường vụ, trong năm 2022 Hội Luật gia tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể là Hội Luật gia tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến 22 văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, địa phương; các cấp Hội trực thuộc đóng góp ý kiến 112 văn bản quy phạm pháp luật; tham gia thẩm định 735 văn bản, kiểm tra 19 văn bản. Ngoài ra, tham gia đóng góp 45 lượt ý kiến với các dự thảo luật như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

 

Hội Luật gia tỉnh cũng đã ký kết quy chế phối hợp với Trại giam Kênh 5 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, Hội luật gia cơ sở tham gia hòa giải thành 731/778 vụ tranh chấp, đạt tỷ lệ 93,8%.

 

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 7/8 Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố; 16 Chi Hội Luật gia sở, ngành trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; 41 Chi Hội Luật gia các ngành trực thuộc Hội Luật gia cấp huyện, 45 Chi Hội cấp xã. Trong năm, các cấp hội đã kết nạp 20 hội viên, tổng số hội viên hiện nay là 1.211 người, trong đó số hội viên đã được cấp thẻ là 1.050, đạt tỷ lệ 85%.

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang xác định đây là năm củng cố tổ chức các cấp Hội và phát triển hội viên, nâng cao năng lực hoạt động. Vì vậy, các cấp hội trên địa bàn tỉnh cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh như: Công văn 598-CV/TU, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam (2019 - 2024). Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang... Duy trì hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân đến tư vấn tại tổ chức Hội và Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội của các cấp Hội luật gia trực thuộc tiến tới Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thực hiện tốt công tác tổng kết, sơ kết thi đua, khen thưởng năm 2022 của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.Tại Hội nghị, Luật gia Lê Hồng Dũng đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng 8 tập thể, 19 cá nhân và trao giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng 8 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc năm 2022./.

Thu Năm

Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD