Thứ tư, 31/05/2023, 16:50 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh
Theo phân công, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang là thành viên của Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Hậu Giang. Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp bố trí tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của từng địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang đã tham dự 22 phiên họp đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó tham gia giải quyết 51 vụ việc.

 

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tham gia đối thoại giải quyết khiếu nại,

tố cáo của công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

 

Ngoài ra, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào 134 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; phối hợp thẩm định 735 văn bản, kiểm tra 19 văn bản. Trong năm 2022, các cấp hội đã tổ chức 405 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 36.300 lượt người tham dự; thực hiện 1.169 lượt tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh; tham gia 22 cuộc đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công dân trên địa bàn tỉnh. Các cấp hội đã kết nạp mới 20 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 1.211, trong đó số hội viên đã được cấp thẻ là 1.050 hội viên, đạt tỷ lệ 85%.

Hội Luật gia tỉnh đã chỉ đạo hội luật gia trực thuộc đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tiếp tục vận động phát triển hội viên, cũng như đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật trong cộng đồng để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức hội./.

Thu Năm

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67