Thứ bảy, 19/01/2019, 21:51 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 28/10/2017 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hải Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện một số Sở, ban, ngành trong tỉnh và 165 đại biểu đại diện giới Luật gia trong tỉnh.

 

Đ/c Đoàn Quang Định, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương khóa VI, trình bày dự thảo báo cáo chính trị

 

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2017 - 2022) của Hội Luật gia tỉnh nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hải Dương lần thứ VI, trong 5 năm qua, các cấp hội và cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là công tác tham gia xây dựng pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác tư vấn pháp luật. Đây là ba lĩnh vực công tác của Hội Luật gia tỉnh, hàng năm được Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đánh giá cao. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, các tổ chức hội và toàn thể hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương ra sức phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ra sức xây dựng Hội, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, đưa hoạt động của Hội ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng ở địa phương.

 

Đ/c Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Sơn đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, hội viên các cấp hội luật gia tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp hội luật gia tỉnh cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật cũng như tư vấn pháp luật cho đông đảo nhân dân. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tích cực tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp, quan tâm phát triển hội viên và xây dựng hội vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để hội luật gia các cấp hoạt động và phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh:

Các cấp hội cần thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội


Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Hội luật gia Việt Nam, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các cấp Hội Luật gia tỉnh Hải Dương cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động hội cụ thể, thiết thực. Trong đó cần chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Trung ương Hội, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh những chủ trương, định hướng công tác Hội. Phối hợp tốt hơn nữa với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân miễn phí trước, trong và sau giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng Bức trướng nhân dịp Đại hội Hội Luật gia tỉnh Hải Dương lần thứ VII


Đồng chí nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Thành tích của tỉnh Hội đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Hội Luật gia Việt Nam để chúng ta tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của đề án này đến năm 2021, thông qua Quyết định số 705 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, đề nghị các cấp Hội Luật gia tỉnh Hải Dương căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương Hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn này.

Đồng chí lưu ý, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2018. Đây là một đạo luật liên quan chặt chẽ đến công tác của Hội luật gia, đặc biệt là công tác của các Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội. Theo đó, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có nhiều nội dung mới liên quan đến việc xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý và huy động các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Đặc biệt là Nhà nước có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Vì vậy, đề nghị các cấp hội chủ động nghiên cứu các quy định mới của Luật này nhằm chủ động rà soát các điều kiện để được ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý, bổ sung những điều kiện còn thiếu và chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai hoạt động này trên địa bàn tỉnh...

 

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa VII ra mắt và chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương


Tiếp đó, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hải Dương khóa VII. Đồng chí Đoàn Quang Định tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Tạ Tốn. 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315523245
EUR26231.1426967.28
AUD16488.416769.1