Thứ ba, 25/02/2020, 01:08 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hà Giang: Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Hà Giang, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; Đại diện nhiều Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều Chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội đại biểu lần thứ III của Hội đã đề ra. Theo đó, công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên được đẩy mạnh. Đến nay, cơ cấu tổ chức Hội bao gồm 4 chi hội sở, ngành và 4 huyện, thành hội với 327 hội viên. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được tăng cường, đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu vào dự thảo 35 văn bản luật và quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều dự thảo Luật quan trọng như: Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật an toàn thông tin mạng…Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các mặt công tác khác như: giám sát việc thi hành pháp luật, tham gia cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đều đạt được kết quả tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ tới tiếp tục vận động thành lập mới các chi, huyện hội ở những nơi có đủ điều kiện, củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên đều khắp, hướng về cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Hội, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng quê hương Hà Giang giàu đẹp, văn minh.

 

Đ/c Lê Minh Tâm, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, GS, TS Lê Minh Tâm nêu rõ, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hà Giang và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Hội Luật gia tỉnh Hà Giang tiếp tục có bước phát triển quan trọng; Hội đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo đội ngũ luật gia trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội, điều đó được thể hiện qua những thành tựu mà các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã đạt được; trong đó có một số kết quả chủ yếu sau: Công tác tổ chức Hội và hội viên tiếp tục được củng cố, phát triển; Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được triển khai thường xuyên và có hiệu quả, tập hợp được nhiều ý kiến có giá trị của đội ngũ luật gia trong tỉnh đóng góp vào nhiều văn bản quy phạm pháp luật của TW và địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và có hiệu quả. Các mặt hoạt động khác như: tham gia giám sát thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính...của Hội Luật gia Hà Giang tiếp tục được triển khai và thu được kết quả tốt. Thay mặt Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí ghi nhận và chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Hà Giang về những thành tích, kết quả hoạt động đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Đ/c Lê Minh Tâm, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ trong Chỉ thị 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Chỉ thị số 08/CT-TTg và Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư; Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo, bảo vệ lợi ích hội viên theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, mở rộng và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, khách mời

 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, đồng thời khẳng định trong những kết quả chung đó có sự đóng góp của Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí cũng nêu bật và biểu dương những thành tích Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ III, nhất là trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật...Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí đề nghị cần tập trung vào công tác phát triển tổ chức hội và hội viên. Phát huy vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh hội và cá nhân người đứng đầu; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Tăng cường phối hợp với MTTQ Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Hội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 Luật gia, trong đó, Luật gia Ấu Duy Quang, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khóa XIII tái cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III tái cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Vũ Hoàng Long

  • Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa: Điểm sáng trong hoạt động HộiHội Luật gia tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 33 tổ chức hội trực thuộc, gồm 21 Hội Luật gia cấp huyện và 12 Chi hội Luật gia trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh với tổng số 2018 hội viên. Trong đó, Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa với 148 hội viên sinh hoạt tại 11 Chi hội (gồm 4 Chi hội trực thuộc ở các cơ quan thành phố và 7 Chi hội cơ sở phường, xã) là một trong những đơn vị có đông hội viên và Chi hội trực thuộc trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ II (2014 – 2019), Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.
  • Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 07/02/2020, Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch và phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.
  • Hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý Ngày 30/01/2020 (tức ngày mồng 6 Tết Canh Tý) tại trụ sở Trung ương Hội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên năm Canh Tý 2020.
  • Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020Ngày 16/01/2020, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Luật gia Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia thành phố chủ trì Hội nghị.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,180.0023,350.00
EUR24,672.5325,799.80
AUD15,036.6115,508.65