Thứ năm, 20/02/2020, 10:06 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 31/10/2019, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 150 đại biểu đại diện cho 1.385 hội viên của tỉnh. Đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014 - 2019 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; công tác phát triển hội viên…. Cụ thể là: trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đóng góp gần 1.000 ý kiến bằng văn bản vào 134 dự án luật. Trong đó, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015... Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gần 50.000 trường hợp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau về hình sự, dân sự, đất đai, thừa kế, hôn nhân, gia đình, hành chính, lao động...

Thực hiện Kế hoạch số 10971/KH-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014-2016” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hội Luật gia tỉnh đã biên soạn cuốn sách tham khảo “Tuyển tập văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở”; in ấn cấp phát 12 đề cương hỏi đáp pháp luật và 40.000 tờ rơi, 3000 tài liệu pháp luật về các lĩnh vực dân sự, hình sự, tranh chấp đất đai, hôn nhân, gia đình, hành chính, lao động...

 

 

Đ/c Trần Đức Long trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam" cho các hội viên

 

Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng thí điểm 05 mô hình Trung tâm và Điểm tư vấn pháp luật cộng đồng (viết tắt là Trung tâm) gồm: 03 Trung tâm trực thuộc Hội Luật gia các huyện Long Thành; Trảng Bom vả Thành hội Biên Hòa; 02 Điểm Tư vấn pháp luật cộng đồng thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh đã và đang thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh...

 

Đ/c Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo Đại hội


 Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Hội luật gia tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được làm cơ sở, nền tảng đẩy mạnh hoạt động nhiệm kỳ mới và đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là kim chỉ nam cho tổ chức, hoạt động trong thời gian tới của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia các tỉnh nói riêng.

Hai là, tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V đến toàn thể các cấp hội luật gia trong tỉnh để thực hiện đồng bộ, thống nhất. Cần quán triệt sâu sắc và triển khai đến từng hội viên để Nghị quyết thực sự phát huy tác dụng, hiệu quả trong thực tiễn.

Ba là, năm 2020, Hội Luật gia Việt Nam tròn 65 tuổi và sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III. Thường trực Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, vì vậy, đề nghị các đồng chí có kế hoạch để đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới ngày kỷ niệm này.

Bốn là, Hội Luật gia tỉnh cần tập trung phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên về 6 chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu xây dựng đội ngũ Luật gia “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vững vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý”. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” trong đó, chú trọng xây dựng mô xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở...

 

Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại Đại hội

 

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh cần nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; quan tâm đến các địa phương, đơn vị có đủ điều kiện mà chưa có Hội hoặc Chi hội luật gia để thành lập và phát triển tổ chức hội.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ V ra mắt


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 luật gia. Luật gia Phan Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đồng Nai làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,135.0023,305.00
EUR24,601.3125,725.38
AUD15,190.9215,667.83