Thứ ba, 28/03/2023, 09:23 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Điện Biên triển khai công tác năm 2023
Chiều ngày 17/01/2023, tại Hội trường trụ sở Liên hội, Hội Luật Gia tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Hội, đồng chí Nguyễn Thị Phượng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội Luật gia tỉnh. Trong năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, Hội Luật gia tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng hoạt động của Hội Luật gia về cơ sở, thi đua lập nhiều thành tích góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Nhân dân. Nổi bật là công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên: đã vận động kết nạp được 14 hội viên, nâng tổng số hội viên Luật gia toàn tỉnh lên 418 hội viên. Công tác tham gia xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm. Các Chi hội và hội viên Luật gia đã tích cực tham gia ý kiến vào 610 lượt Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 605 hội nghị cho 42.971lượt người nghe; tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến các vụ việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân, gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế,…  với tổng số 527 vụ việc. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 1.365 vụ việc; tham gia hỗ trợ hòa giải 2.836 vụ việc, tham gia 06 cuộc giám sát, 06 lượt đối thoại, 08 cuộc phản biện xã hội. Xuất bản Bản tin “Luật gia Điện Biên” 04 số với tổng 800 cuốn; in, cấp phát 10.500 tờ gấp, tuyên truyền 4.915 lượt phát sóng, phát 9.388 bộ tài liệu tổng hợp kiến thức pháp luật; biên soạn 144 bộ hỏi - đáp pháp luật;...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để khắc phục những tồn tại, vướng mắc và tập trung đưa ra các giải pháp phát triển hội viên và nâng cao các mặt hoạt động của Hội để triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương những kết quả của Hội Luật gia tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới để phát huy vai trò hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới, Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 09/9/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Luật gia cấp mình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Hội các cấp và hội viên. Tăng cường phối hợp công tác với các ngành, tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác đã được ký kết.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng trao Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

 


Đồng chí Nguyễn Thị Phượng trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Phượng trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

 

Những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận. Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 07 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; 02 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương năm 2022 và 04 tập thể, 07 cá nhân được Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen.

                                                                                       Tổng hợp: Nguyễn Giang

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54