Thứ sáu, 16/04/2021, 08:32 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang: Quán triệt nội dung cơ bản Điều lệ Hội và tập huấn công tác kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật
Sáng 31/3/2021, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam trao đổi về những điểm mới của Điều lệ Hội.

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 gồm 10 chương và 36 điều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020. Việc Điều lệ Hội được Thủ tướng phê duyệt đã khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Là một tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp, Hội Luật gia Việt Nam ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần bảo vệ công bằng, công lý , bảo vệ pháp chế XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân .

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 đã cụ thể hóa các yêu cầu và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội Luật gia trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung của Điều lệ được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra như: Bổ sung tiêu chuẩn hội viên phải có bằng cử nhân trở lên; bổ sung thêm Ban Thường vụ Hội Luật gia huyện; bổ sung quy định mới về Ban Kiểm tra của hội. Theo đó, Ban Kiểm tra được thành lập ở Trung ương Hội, Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện, do đại hội bầu ra.

 

Đ/c Trần Văn Quảng, Phó trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trao đổi về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ hội; các nghị quyết, quyết định của đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các quy chế của hội cũng như xem xét đơn, thư kiến nghị, khiếu nại; tố cáo của hội viên và của công dân gửi đến Hội Luật gia.

Những quy định trong Điều lệ là cơ sở để các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam triển khai mạnh mẽ các hoạt động, bảo đảm sự quản lý thống nhất, chặt chẽ từ cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc đến từng tổ chức và hội viên Hội Luật gia Việt Nam theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội. Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Hội nghị cũng đã được nghê đồng chí Trần Văn Quảng, Phó trưởng ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trao đổi về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Các chuyên đề được báo cáo viên trình bày tại hội nghị đã góp phần nâng cao kỹ năng cho mỗi cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình./.

Thu Hà

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,950.0023,160.00
EUR26,775.7828,174.59
AUD17,429.6418,157.65