Thứ tư, 24/07/2019, 09:09 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 20/6/2018, Hội Luật gia (HLG) tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018. Kết quả cho thấy, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực chủ động và tăng cường phối hợp đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia soạn thảo 25 văn bản quy phạm pháp luật, góp ý kiến 223 văn bản khác theo yêu cầu của Trung ương và các Sở, ngành trong tỉnh, tăng 198 văn bản so cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2017: 25 văn bản). HLG tỉnh tổ chức 05 cuộc hội nghị đóng góp ý kiến cho 05 dự án Luật được trình thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, gồm: Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Luật cạnh tranh; Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, cử luật gia tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật tại hội nghị do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. HLG huyện, thị, thành phố tham gia đóng góp 06 dự án Luật gồm: Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật thi hành án hình sự; Luật An ninh mạng; Luật cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật viên chức (sửa đổi); Luật giáo dục đại học (sửa đổi)...

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TT,PB,GDPL). Các cấp Hội trong tỉnh tổ chức 473 cuộc TT,PB,GDPL có 15.683 lượt người tham dự và đã soạn thảo hơn 4.000 sách, tài liệu, tờ rơi, tờ bướm. Trung tâm tư vấn pháp luật (TTTVPL) của Hội phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang, Đài phát thanh huyện, thị, thành phố tổ chức giải đáp pháp luật định kỳ mỗi tháng một lần. HLG tỉnh và Liên minh hợp tác xã (LMHTX) xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012 để củng cố, kiện toàn, thành lập mới các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, các chi hội Luật gia cơ sở đã tư vấn pháp luật 346 vụ; TTTVPL của tỉnh Hội tổ chức 4 cuộc tư vấn pháp luật cho 214 phạm nhân sắp mãn hạn tha tù. Đặc biệt, HLG tỉnh phối hợp với LMHTX tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn pháp luật cho các HTX trong tỉnh về hoạt động dịch vụ, hợp đồng kinh tế; tư vấn về việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho HTX, Liên hiệp HTX, các thành viên HTX. Các Chi hội cơ sở tích cực tham gia hòa giải 731 vụ việc, trong đó hòa giải thành 551 vụ việc, đạt 75,37% so tổng số vụ hòa giải..Các cấp Hội trực tiếp tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo được 67 vụ việc. Đặc biệt, Thường trực HLG tỉnh vừa tiếp công dân với UBND tỉnh và chia sẻ với UBND nhận một số trường hợp để tư vấn pháp luật.

Các cấp Hội tập trung công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội. Đến nay, đã có 1 huyện tổ chức đại hội, 2 huyện, thị củng cố Ban Chấp hành; 06 chi hội cơ sở được củng cố, phát triển mới 03 chi hội trực thuộc cấp huyện. Đã phát triển 45 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay có 1.504 hội viên đang sinh hoạt ở 135 chi hội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành HLG tỉnh đã bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành; 02 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu chức danh Ủy viên thư ký và Ủy viên Ban kiểm tra Hội Luật gia tỉnh An Giang, khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

 

Luật gia Võ Phước, HLG tỉnh An Giang

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023270
EUR25656.8426506.91
AUD15979.1116348.92