14:32 05/05/2021 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tham gia phục vụ công tác bầu cử
Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Hội Luật gia tỉnh An Giang có công văn số 30/CV-HLG gửi đến các tổ chức, đơn vị luật gia trong tỉnh về việc tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)


Công văn nhấn mạnh, tham gia phục vụ công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Luật gia tỉnh trong năm 2021. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện trách nhiệm tham gia phục vụ bầu cử ở từng cấp, trong đó chú trọng việc theo dõi các Luật gia của đơn vị và chi hội trực thuộc tại địa phương được hiệp thương giới thiệu ứng cử góp phần chăm lo đến quyền lợi của hội viên, hỗ trợ hội viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người tham gia ứng cử. Các cấp hội có thể tổ chức hội nghị những Luật gia được giới thiệu ứng cử (hoặc tự ứng cử) đã có trong danh sách hiệp thương lần thứ ba để phổ biến các nội dung về quyền và nghĩa vụ của người tham gia ứng cử theo quy định của pháp luật hiện hành. Đây là việc làm cần thiết, vừa góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, vừa thể hiện sự quan tâm của Hội Luật gia đến quyền lợi của hội viên hội luật gia các cấp. Do đó, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh cần quan tâm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời./.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD