16:44 30/01/2024 GMT+7
Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 26/01/2024, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Đình, Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn, chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 

 

Năm 2023, Hội Luật gia thĩ xã Nghi Sơn đã tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp đạt kết quả tốt. Hội viên của Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đật đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tuyên tuyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, Hội đã phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã, phường vận động, kết nạp hội viên, thành lập và tổ chức ra mắt Chi hội Luật gia cơ sở kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Hội Luật gia các cấp tại xã Hải Lĩnh và phường Hải Ninh.

 

Hình ảnh tại Hội nghị


Ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn năm 2023, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2023.

Năm 2024, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn tiếp tục tổ chức các hoạt động hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thị ủy, UBND thị xã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 cùa Bộ Chính trị, các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy và UBND thị xã Nghi Sơn vể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới trên địa bàn; xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên, thành lập một số Chi hội Luật gia cơ sở ở xã, phường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp của Hội./.

 

HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD