13:29 26/01/2024 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 24/01/2024, Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Sĩ Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Thư ký Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, dự.

 

Quang cảnh Hội nghị


Năm 2023, Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn đã tổ chức một số hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp đạt kết quả tốt. Hội đã phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố. Hội viên của Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đật đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; giải phóng mặt bằng các dự án... Một số tập thể, cá nhân của Hội đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

 

Đồng chí Đặng Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024


Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn. Năm 2024, Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn tiếp tục tổ chức các hoạt động hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 cùa Bộ Chính trị, các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố Sầm Sơn vể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên, thành lập một số Chi hội Luật gia cơ sở ở xã, phường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp của hội. Đó là, tham gia xây dựng, phản biện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia giải phóng mặt bằng các dự án và giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương…; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội Hội Luật gia thành phố Sầm Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 


                                                                              HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD