06:40 09/12/2014 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Hà Nội: Nhiều hình thức xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Đề án 1133 ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (PBGDPL và TGPL) giai đoạn 2013-2016”, năm 2014, Hội Luật gia thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án này đến các cấp hội; thí điểm tổ chức mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại 15 xã, phường, thị trấn có Chi hội Luật gia với việc thành lập tổ “phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý” (mỗi tổ có từ 3 đến 5 người).

Thành hội tổ chức lớp tập huấn 2 ngày (4 buổi) với 4 bài bồi dưỡng về Kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, TGPL; tham gia tham vấn, góp ý, phản biện pháp luật và công tác văn phòng cho thành viên tổ “phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý”, các đồng chí Thường trực và cán bộ chuyên trách Hội Luật gia các quận, huyện, thị xã. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật Thủ đô; Luật Đất đai năm 2013; Luật Tiếp công dân; Văn bản pháp luật về biển; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Giao thông đường bộ cho các đồng chí Ủy viên BCH, đội ngũ tư vấn viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, đại diện các chi hội trực thuộc, cán bộ chuyên trách các quận, huyện, thị hội và thành viên các tổ phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Thành hội còn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động ở 20 xã, phường, thị trấn với khoảng hơn 4.000 lượt người dự nghe về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và ở 10 trường phổ thông với khoảng hơn 10 nghìn học sinh, thầy, cô giáo được nghe về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường và việc phòng, chống bạo lực học đường.

 

Đàm Thanh Tuấn Tổng hợp

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD