Thứ năm, 21/01/2021, 23:51 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Ngày 16/01/2020, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Luật gia Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch HLG TP Đà Nẵng khai mạc Hội nghị

 

Trong năm 2019, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong đó nổi bật là chất lượng ngày càng nâng cao về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội; công tác củng cố tổ chức Hội, thi đua khen thưởng và phát triển hội viên Hội Luật gia… Nhờ vậy, trong năm 2019, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã được Trung ương Hội trao tặng cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Hội Luật gia thành phố đã tích cực tham gia ý kiến vào nội dung sửa đổi, bổ sung 04 dự thảo Luật; tham dự đầy đủ các cuộc Hội thảo có liên quan do Trung ương, khu vực, địa phương tổ chức; và tham gia đóng góp ý kiến 08 chuyên đề về pháp lý, kinh tế - xã hội của Trung ương, các tổ chức quốc tể tổ chức. Hội Luật gia thành phố đã ký kết Liên tịch Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên&Môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã thành phố và thông qua ký kết nhiệm vụ năm 2020 của liên ngành. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đang triển khai Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021. Hội còn phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học&Kỹ thuật thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị quán triệt Luật tiếp cận thông tin và kỹ năng tư vấn pháp luật cho 250 cán bộ cấp huyện, xã và hội viên Hội Luật gia trên địa bàn. Các Quận hội Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà còn phối hợp với phòng Tư pháp duy trì thường xuyên công tác biên soạn và phát hành 12 trang tin pháp luật năm 2019 đến tận tổ dân phố và người dân. Trung tâm tư vấn pháp luật của Thành hội còn thường xuyên duy trì công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 127 trường hợp bao gồm các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội tại các địa phương.

 

Đ/c Trần Minh Khiết, tặng Bằng khen, Giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

Phát huy những thành tích đã đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn, năm 2020 Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp đến, trong đó tập trung triển khai chiều sâu nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố. Tham mưu các biện pháp nhằm thực hiện chủ trương xây dựng “thành phố 4 An” và thành phố “5 Không, 3 Có” của Thành ủy Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý. Triển khai Kế hoạch phối hợp công tác với các Sở Tài nguyên&Môi trường, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã thành phố theo chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, đẩy mạnh việc tham gia xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thành phố./.

               Thủy Tiên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,955.0023,165.00
EUR27,091.2428,506.52
AUD17,425.1418,152.96