Thứ năm, 25/04/2019, 23:09 GMT+7
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 24/07/2018 Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Luật gia Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Bá Sơn, Ủy viên BTV Trung ương Hội, Chủ tịch HLG TP. Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành hội đã triển khai có kết quả công tác, tham gia xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền pháp luật, hoạt động tư vấn và các mặt công tác khác được Thành ủy, UBND, UBMTTQVN, Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng giao cho.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục đẩy mạnh, củng cố công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai chiều sâu nội dung về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với việc học tập nghiên cứu nội dung các Nghị quyết Trung ương 6 và 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho cán bộ, hội viên trên địa bàn. Các cấp Hội Luật gia thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên nghành về các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nội dung xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố 4 An” và thành phố “5 Không, 3 Có” theo chủ trương của thành phố. Tiếp tục triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý”. Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật tại Văn phòng Trung tâm, tư vấn lưu động, nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật thành phố tại các khu vực trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Tăng cường chất lượng tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trên các địa bàn dân cư của thành phố./.

Thủy Tiên, Hội Luật gia TP Đà Nẵng.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2321023310
EUR25758.7526559.47
AUD16124.0616398.51