16:40 04/12/2023 GMT+7
Hội Luật gia quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 01/12/2023, Hội Luật gia quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

 

Luật gia Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng và đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp của Thường trực Hội Luật gia thành phố, hoạt động của Quận hội đã hòa trong bối cảnh đất nước tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế XHCN, tổ chức cho toàn dân thực hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Về công tác tham gia xây dựng pháp luật; Quận hội tham gia đóng góp ý kiến vào 09 dự thảo luật do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu và theo sự phân công của Thường trực Hội Luật gia thành phố.

 

Luật gia của Chi hội Luật gia phường Mân Thái trình bày tham luận


Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Quận hội đã phối hợp với các ban, ngành trong quận tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn quận. Ngoài ra, các Chi hội của Quận hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật về Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Biển Việt Nam, Hiến pháp 2013, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, Luật Đất đai...), tổ chức các hội thi, tọa đàm, buổi phát thanh chuyên đề pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, Tọa đàm về Luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị. Với kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương thức kết hợp thực hiện công tác chuyên môn trong việc tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa, tiếp dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, góp phần giúp người dân hiểu và có ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về thủ tục hành chính thông thường về quyền và nghĩa vụ công dân trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc khác, các hội viên của Quận hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động kiểm sát và xét xử, tổ chức xét xử lưu động nhiều vụ án điểm tại các phường trên đia bàn quận.

 

Luật gia của Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân quận Sơn Trà trình bày tham luận

 

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; hàng năm Hội Luật gia quận Sơn Trà đã tư vấn pháp luật cho hơn 55 đối tượng về các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, tranh chấp tài sản, chế độ chính sách đãi ngộ... Các hội viên của Quận hội sinh sống ở khu dân cư cũng tích cực tham gia tổ hòa giải, tham gia giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân một cách hợp lý, hợp tình, được bà con tổ dân phố hoan nghênh, đón nhận.

Trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, Hội Luật gia quận tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia; củng cố kiện toàn xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, phát triển hội viên và thành lập các Chi hội ở phường; tăng cường phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong các hoạt động.

 

Đồng chí Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố phát biểu


Phát biểu tại Đại hội, Luật gia Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng và đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia quận Sơn Trà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ đến, Hội Luật gia quận Sơn Trà cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn quận.

 

Ban Chấp hành mới ra mắt


Đại hội đã bầu 09 Luật gia tham gia Ban Chấp hành Hội khóa mới. Luật gia Ngô Văn Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia quận Sơn Trà khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

 

Thủy Tiên – Hội Luật gia TP Đà Nẵng

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD