Thứ năm, 17/06/2021, 06:47 GMT+7
Hội Luật gia quận Cẩm Lệ triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, ngày 16/04/2021, Hội Luật gia quận Cẩm Lệ đã phối hợp với phòng Tư pháp quận tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị quyết và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, công chức và cán bộ chuyên môn trên địa bàn quận. Về dự Hội nghị có Luật gia Tán Thị Thu Dung, Chủ tịch Hội Luật gia quận Cẩm Lệ, đồng chí Trần Trung Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Cẩm lệ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 06 phường thuộc quận Cẩm Lệ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về nội dung tuyên truyền, Hội Luật gia quận Cẩm Lệ và phòng Tư pháp quận đi sâu nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Các báo cáo viên đã chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri của địa phương. Trong tuyên truyền bầu cử cần coi trọng công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

 

Luật gia Tán Thị Thu Dung, Chủ tịch Hội Luật gia quận Cẩm Lệ báo cáo viên tại Hội nghị


 Về phương thức tuyên truyền, cần triển khai nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung các hình thức phổ biến trực tiếp các nội dung pháp luật về bầu cử cho toàn thể cán bộ và nhân dân tại địa phương. Thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở; lắp đặt thiết bị pano, áp phích tại các nơi công cộng; tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về cuộc bầu cử ở các khu vực dân cư trên địa bàn, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…, nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

                             Thủy Tiên

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,820.0023,050.00
EUR26,974.7428,384.07
AUD17,204.7217,923.41