Thứ bảy, 23/03/2019, 08:04 GMT+7
Hội Luật gia quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sáng ngày 19/5/2018, Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội nhằm tổng kết công tác Hội trong nhiệm kỳ I (2012-2017), đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Quận hội nhiệm kỳ II (2018-2023).

 

 

Trong nhiệm kỳ qua; 05 Chi hội với tổng số 60 hội viên, Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam. Đó là, tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh tư vấn pháp luật và tăng cường hoạt động hòa giải ở cơ sở, khu dân cư … góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận. Với kết quả đó; Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen trong 03 năm liền (2015-2017), nhiều cá nhân đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen và Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen trong các năm của nhiệm kỳ I.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ xác định tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; triển khai chương trình, kế hoạch và nội dung hoạt động của Hội thực sự thiết thực, đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục góp phần, nâng cao ý thức và hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (miễn phí) cho nhân dân; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở … Qua đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thủy Tiên, HLG TP. Đà Nẵng.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023250
EUR26023.8826754.21
AUD16272.8116549.83