16:39 30/01/2024 GMT+7
Hội Luật gia huyện Vĩnh Lộc tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 30/01/2024, Hội Luật gia huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trịnh Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Vĩnh Lộc, chủ trì, phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị.

 

 

Năm 2023, Hội Luật gia huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đạt kết quả quan trọng. Hội  đã chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân; vận động, kết nạp hội viên, thành lập và tổ chức ra mắt Chi hội Luật gia thị trấn Vĩnh Lộc và Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam. Đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đật đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở... Ghi nhận những thành tích trong năm 2023 của Hội Luật gia huyện Vĩnh Lộc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Hội đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2023.

 

Hình ảnh nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa


Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác hội năm 2023 và đề ra, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 cùa Bộ Chính trị, các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Lộc vể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện; xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên, thành lập các Chi hội Luật gia cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp của Hội./.

 

                                                                                       HÀ SĨ THẮNG

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD