Thứ bảy, 20/07/2019, 11:04 GMT+7
Hội Luật gia huyện Can Lộc tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Vừa qua, Hội luật gia huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các chi hội trực thuộc và toàn thể hội viên.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết


Theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Hội luật gia huyện can lộc đã thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, như tham mưu cho UBND huyện đề ra các chương trình, kế hoạch; tổ chức nhiều cuộc tập huấn về các văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua hoạt động của các chi hội Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Thi hành án...  Thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật, hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân... Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của hội. Đó là, còn mang tính hình thức, chưa tập hợp, vận động và phát huy hết hiệu quả của các Hội viên để tham gia vào việc tuyên truyền pháp luật, giám sát phản biện xã hội, một số hoạt động của hội chưa đạt hiệu quả cao.

 

Đ/c Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội luật gia huyện Can Lộc trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội luật gia huyện Can Lộc cần phát huy hơn nữa vai trò của các hội viên, các chi hội trực thuộc để hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu.  

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Chủ tịch Hội luật gia huyện Can Lộc thay mặt Hội luật gia huyện Can Lộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh và các ý kiến tại hội nghị. Khẳng định với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trẩn tổ quốc và Liên hiệp các hội KH&KT của huyện, trong thời gian tới, Hội luật gia huyện Can Lộc sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác tư vấn, phản biện xã hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác giáo dục, phổ biến và tư vấn pháp luật cho nhân dân.

 

Lãnh đạo HLG tỉnh và các chi hội chụp ảnh lưu niệm


Hội luật gia huyện Can Lộc là một tổ chức Chính trị - Xã hội - nghề nghiệp được thành lập vào tháng 4/2018. Đến nay, Hội đã có 5 chi hội trực thuộc và 47 hội viên với nòng cốt là các cán bộ đã và đang công tác ở các cơ quan pháp luật của huyện Can Lộc./.

Quốc Tài.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2319023310
EUR25954.6726814.57
AUD16180.8216555.28