Chủ nhật, 26/06/2022, 18:47 GMT+7
Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào?

 

Cử tri hỏi: Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào?

 

Về vấn đề này xin được trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Điều 67 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện như sau:

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử (nếu có).

- Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải, thông tin chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,080.0023,390.00
EUR23,828.4125,163.09
AUD15,623.5916,290.06