17:07 27/02/2023 GMT+7
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh An Giang.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

Trong năm 2022, Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh An Giang đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Hội Luật gia cấp huyện; Hội Phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh tổ chức 23 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 1.160 lượt người dân tham dự chủ yếu là người dân vùng nông thôn, dân tộc thiểu số...; Nội dung tuyên truyền tập trung vào những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân như Bộ Luật Dân sự năm 2015;  Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch năm 2014; Thừa kế; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2007; Phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen....

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

Năm 2023, Trung tâm tiếp tục xây dựng Kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể... liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Bửu Tài (Hội Luật gia tỉnh An Giang)

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD