15:05 06/11/2014 GMT+7
Giới thiệu về biểu trưng của Hội Luật gia Việt Nam

Biểu tượng Hội Luật gia Việt Nam.

 

Biểu tượng Hội Luật gia Việt Nam được quy định tại Điều 2 Điều lệ Hội năm 2010 như sau:

“Biểu tượng Hội Luật gia Việt Nam hình tròn có hai đường viền màu xanh đậm, phía trên là hình tượng cờ đỏ sao vàng năm cánh, dưới có dòng chữ “Hội Luật gia Việt Nam”; ở giữa có hình tượng cán cân công lý đặt trên quyển sách mở có hàng số “1955” (năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam); ở đường vòng cung có hình tượng hai bông lúa vàng.”

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD