Thứ sáu, 27/11/2020, 14:25 GMT+7
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nội dung các văn bản: 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,050.0023,260.00
EUR26,898.1128,269.96
AUD16,622.1717,316.39