Thứ hai, 30/01/2023, 20:37 GMT+7
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nội dung các văn bản: 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69