Thứ bảy, 30/09/2023, 03:29 GMT+7
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Đồng chí Trần Đại Quang tái đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 25/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 bước vào ngày làm việc thứ tư. Đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

 

ảnh: internet 

 

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tờ trình nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghe trình bày Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu Quốc hội đã nghe trình bày và thảo luận Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017. Theo đó, tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề trong Chương trình sẽ dựa trên nguyên tắc là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với công tác xây dựng pháp luật… Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định hai trong bốn nội dung giám sát, gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), xây dựng, chuyển giao (BT) và hợp tác công - tư (PPP); Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thảo luận về những nội dung nêu trên, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình, đồng thời cho rằng các nội dung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét lựa chọn để thực hiện giám sát đều là những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân và cử tri cả nước. Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016, bởi đây là vấn đề cử tri rất bức xúc. Thực phẩm không an toàn đã và đang tác động tiêu cực, hủy hoại chất lượng cuộc sống của người dân. Một số đại biểu nêu rõ, tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến, lưu thông, tiêu dùng thực phẩm hiện nay đều có nguy cơ không an toàn, không kiểm soát được. Dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều cố gắng kiểm soát an toàn thực phẩm nhưng trong thực tế còn nhiều bất cập.

Một số đại biểu nêu ý kiến băn khoăn, lo lắng về sự vận hành bộ máy nhà nước và việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và cho đây đang là nguyên nhân của nhiều bức xúc trong xã hội, rất cần Quốc hội tổ chức giám sát. Vì vậy, Quốc hội nên chọn nội dung chuyên đề thứ hai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016… Có ý kiến đề nghị Quốc hội cần tăng cường hơn công tác giám sát về thi hành pháp luật, công tác hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; đồng thời tăng cường hơn nữa công tác "hậu giám sát"… Một số ý kiến đề nghị Quốc hội bổ sung các nội dung như giám sát về môi trường biển liên quan Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, an toàn giao thông, đầu tư trong nước và nước ngoài...

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 485 đại biểu (đạt 98,17% tổng số đại biểu Quốc hội), tán thành đồng chí Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

ảnh: zing.vn

 

Tiếp đó, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tiến hành trang trọng. Đồng chí đọc lời tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội , đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước có bài phát biểu nhậm chức, đồng chí nhấn mạnh: “Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm, nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”./. 

Tổng hợp - Văn Tạ.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD